Yeni Şafak’tan Haber

Olay Bilgileri 

Olay Tarihi: 29 Temmuz 2023

Olayın Yeri:Türkiye

Fail(ler)in kimlik bilgileri Yeni Şafak, İktidar Gazetesi

Kaynak:https://twitter.com/Av_OsmanZerey/status/1685660506793598976/photo/1 

Nefret Söylemi Analizi

Nefret söylemi beyanının transkripsiyonu:“Esenyurt’ta iki kişinin öldürüldüğü tekel bayiindeki silahlı saldırısının şüphelilerinden Tarık Ö’nün, terör örgütü PKK ve FETÖ sempatizanı olduğu ortaya çıktı.”

Nefret söyleminin hedef kitlesi/grupları:Bu gazetede yer alan nefret söylemi, Gülen hareketi mensubu olduğu iddia edilen kişilere yöneliktir.

Nefret söyleminin gerekçesi:Nefret söyleminin hiçbir gerekçesi olamaz. Nefret söyleminin kökleri genellikle önyargı, hoşgörüsüzlük ve bireyleri gerçek veya algılanan aidiyetlerine, özelliklerine veya inançlarına göre küçük düşürme veya onlara zarar verme arzusundan kaynaklanır.

Nefret söylemi beyanının analizi: Fail, ifadesinde ‘FETÖ’ tabirini kullandığı için Gülen hareketi mensuplarını veya hareketin mensubu olduğu iddia edilen kişileri kastediyor. Burada, “FETÖ”nün Türk hükümeti tarafından Amerika Birleşik Devletleri’nde ikamet eden bir Türk İslam alimi olan Fethullah Gülen’in takipçilerini damgalamak ve marjinalleştirmek için kullanılan aşağılayıcı bir etiket olduğunu kabul etmek önemlidir. Medya kuruluşunun internet sitesinde bu terimin kasıtlı olarak kullanılması, olumsuz klişeleri sürdürmekte ve Gülen hareketiyle ilişkilendirilen kişilerin damgalanmasına katkıda bulunmaktadır. Nefret söyleminin özellikleri, bağlantıları veya inançları temelinde belirli grupları veya bireyleri hedef aldığını ve onlara karşı nefrete küçük düşürmeye, marjinalleştirmeye veya kışkırtmaya hizmet ettiğini kabul etmek önemlidir. Açıklama, Gülen hareketiyle bağlantılı olduğu iddia edilen kişiler için “FETÖ” tabirini kullanarak ayrımcı ve zararlı söylemin büyütülmesine katkıda bulunuyor. Bu tür bir dil, olumsuz algıları daha da pekiştirir, toplumsal bölünmeyi, nefreti körükler ve hedef grubun ötekileştirilmesine ve ayrımcılığa uğramasına yol açar.

Bağlamsal bilgi:Nefret söylemi, Yenişafak’ın haberinden bir bölüm. Yenişafak’ın Twitter paylaşımında “FETÖ” ifadesi kullanılmıştır. “FETÖ”, Türk hükümetinin Temmuz 2016’daki başarısız askeri darbeden sorumlu terörist bir grup olarak gördüğü inanç temelli Gülen hareketine atıfta bulunmak için kullandığı aşağılayıcı bir terimdir. Gülen hareketi lideri Fetullah Gülen, darbe ile herhangi bir ilgisi olduğunu reddediyor. Avrupa Birliği ve ABD, Türkiye’nin Gülen hareketi ile ilgili görüşlerini benimsemeyi reddetti. Gönderinin bağlamı, “FETÖ” teriminin, Gülen hareketiyle ilişkili kişileri etiketlemek ve damgalamak için kullanıldığını gösteriyor.

Açıklamanın etkisi:“FETÖ” teriminin kullanılması, Gülen hareketiyle bağlantılı kişilere karşı daha fazla damgalama ve ayrımcılığa katkıda bulunabilir ve keyfi gözaltıları meşrulaştırma gerekçesi olabilir. Bu nefret söylemi, olumsuz klişeleri sürdürme ve Gülen hareketi için düşmanca bir ortam yaratma potansiyeline sahiptir.

Sonuç

Açıklamada, Gülen hareketi ile bağlantılı kişiler için aşağılayıcı “FETÖ” ifadesinin kullanılması nedeniyle nefret söylemi bulunmaktadır. Nefret söylemi, özelliklerine, bağlantılarına veya inançlarına göre belirli grupları veya bireyleri hedef alır ve onlara karşı nefreti küçük düşürmeye, marjinalleştirmeye veya kışkırtmaya hizmet eder. Bu tür nefret söylemlerinin kullanılması, olumsuz klişeleri devam ettirir, bireylerin damgalanmasına katkıda bulunur ve bir ayrımcılık ve toplumsal bölünme ortamını besler. Nefret söyleminin zararlı etkisini kabul etmek ve eşitlik, adalet ve aidiyetleri veya geçmişleri ne olursa olsun tüm bireylere saygı ilkelerini destekleyen sorumlu gazeteciliği teşvik etmek çok önemlidir.