Tanımlamalar

Nefret Suçu ve Söylemi İzleme

Türkiye’de ve dünyada Gülen Hareketi’ni ve üyelerini hedef alan nefret söylemi ve nefret suçları sistematik olarak izlenmekte ve ilgili vakalar analiz edilip raporlanmaktadır.

NEFRET SUÇU

Nefret suçu, belirli bir insan grubuna karşı önyargı ile motive edilen bir suç eylemidir.
Nefret suçunun iki ana bileşeni vardır:

Bunlardan ilki cezai bir suç olmasıdır.

Nefret suçu, olağan ceza hukuku kapsamında suç teşkil eden bir eylem olmalıdır. Temel suçlar teorik olarak, adam öldürme, saldırı, taciz, mülke zarar verme, holiganlık vb. dahil olmak üzere kişilere veya mülke veya kamu düzenine karşı işlenen herhangi bir suçu içerebilir. Nefret suçları da aynı şekilde küçük suçlar, kabahatler veya ciddi suçlar şeklinde olabilir.

İkincisi ise önyargı kaynaklı bir motivasyona dayanmasıdır.

Nefret suçu belirli bir saikle, yani önyargıyla işlenir. Bu önyargı saiki, nefret suçlarını diğer adi suçlardan ayırır. Önyargı saiki, failin hedefe yönelik önyargısıdır: mağdurlar, mekanlar veya suçun hedefi, korunan bir grupla gerçek veya algılanan bağlantıları, bağlılıkları, aidiyetleri, destekleri veya üyelikleri nedeniyle seçilir.

Korunan Nitelikler

Korunan nitelikler klasik olarak ırk, ulusal veya etnik köken, dil, renk, din, cinsiyet, yaş, zihinsel veya fiziksel engellilik ve cinsel yönelimi kapsar; ancak önyargı inanç ve siyasi görüş gibi diğer faktörler tarafından da tetiklenebilir.

Gülen Hareketi

Gülen hareketi eğitim ve kültürel faaliyetlere odaklanan bir harekettir. Hareket, demokrasiyi desteklemesi, küreselleşmeye açık olması, geleneği modernite ile bütünleştirmedeki ilericiliği ve hümanist bakış açısıyla öne çıkmaktadır.

“FETÖ” Terimi

“Fetö” terimi, Gülen hareketi üyelerini ve onlarla ilişkili kişileri hedef alan bir nefret söylemi biçimi olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu ifade, Gülen hareketi üyelerini sembolize etmek ve aşağılamak için kullanılmakta, onları delil veya yasal süreç olmaksızın devlet düşmanı veya terörist olarak göstermektedir. Keyfi tutuklamalar, gözaltılar ve işten çıkarmalar da dahil olmak üzere ayrımcı uygulamaları meşrulaştırmak için bireyleri sadece hareketle bağlantılı oldukları algısına dayalı olarak etiketlemek amacıyla kullanılmaktadır. Ayrıca “Fetö”, Gülen hareketine karşı önyargı ve düşmanlığı körükleyen yanlış bilgi, komplo teorileri ve asılsız söylentileri yaymak için işlevsel bir araç haline gelmiştir. Bu ifade, mal varlıklarına el konulması, kurumların kapatılması ve özgürlüklerin kısıtlanması gibi temel insan hakları ihlallerini meşrulaştırmak için kullanılan devlet destekli bir nefret kampanyasının temel unsurudur. Bu terim aynı zamanda toplumsal bölünmeleri beslemekte, hoşgörüsüzlüğü teşvik etmekte ve hareketle ilişkili bireylere ve ailelerine yönelik sosyal dışlama, taciz ve şiddet gbi eylemlere yol açmaktadır.

Dokümanlar

Bireyler ve topluluklar üzerindeki etkiyi vurgulayan, nefret söylemi ve nefret suçu olaylarıyla ilgili makale, akademik çalışma ve raporlara ulaşabilirsiniz. Bu çalışmalar, farkındalık oluşturmaya ve empatiyi geliştirmeye yardımcı olacaktır.