Nefret Söylemi ve Suçu İzleme

Türkiye’de ve dünyada Gülen Hareketi’ni ve üyelerini hedef alan nefret söylemi ve nefret suçları sistematik olarak izlenmekte ve ilgili vakalar analiz edilip raporlanmaktadır.

Raporları ve istatistikleri incele

Nefret Söylemi

Nefret söylemi, bir kişi veya gruba, kim olduklarına, başka bir deyişle dinlerine, etnik kökenlerine, milliyetlerine, ırklarına, renklerine, soylarına, cinsiyetlerine veya diğer kimlik faktörlerine dayanarak saldıran veya aşağılayıcı veya ayrımcı bir dil kullanan konuşma, yazı veya davranış şeklindeki her türlü iletişimdir. Bu söylem genellikle hoşgörüsüzlük ve nefrete dayanır veya yol açar.

Daha fazla bilgi için

Nefret Suçu

Nefret suçu, belirli bir insan grubuna karşı önyargı ile motive edilen bir suç eylemidir. Nefret suçu temelde iki ana bileşenden oluşur:
Bunlardan ilki kanunlar tarafından cezalandırılan bir fiil olması ve hukuki yaptırımlar gerektirmesidir. İkincisi ise önyargıdan kaynaklanan bir motivasyona dayanmasıdır.

Daha fazla bilgi için

Daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?

“nefret suçu ve söylemi izleme” , “nefret söylemi” , “nefret suçu” , “korunan nitelikler” , “Gülen hareketi” , “FETÖ terimi” …?

Dokümanlara Ulaşın

Nefret Suçu ve Nefret Söylemi Raporları

Veriler, istatistikler ve analizler…

Raporları ve istatistikleri incele

Hakkımızda

Hatemonitoring, Solidarity with OTHERS’ın projelerinden biridir. Solidarity with OTHERS, Türkiye’de ve başka ülkelerde insan haklarını savunmak ve yüceltmek amacıyla Brüksel’de kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur. Solidarity with OTHERS ekibi ağırlıklı olarak Türkiye’den siyasi sürgünler ile kurucu, çalışan veya gönüllü olarak katılan Avrupa vatandaşlarından oluşmaktadır.

Bir ihlal bildirmek ister misiniz?

Formu doldurarak Gülen hareketine yönelik bir nefret söylemini veya nefret suçunu bildirebilirsiniz.

ihlal Bildirim Formu