The Impact of Hate Speech Used by the Media with Special Reference to Turkish Media and Hate Speech against Gulen Movement

Prof.Dr. Hüseyin Demir

Açık nefret söylemi, ideolojik veya siyasi pozisyondan bağımsız olarak Türk medyasında yaygındır ve toplumsal barışı bozmaktadır. Medya, başta Gülen hareketi olmak üzere azınlıkları ve toplumsal grupları sadakatsiz vatandaşlar ve hainler olarak resmeden, özellikle de şeytani ve tarihi düşman olarak kurgulanan söylem stratejileri kullanıyor. Bu söylem aracılığıyla ve medyanın yardımıyla toplumsal kutuplaşma meşrulaştırılmakta ve normalleştirilmektedir.

Konuyla ilgili araştırma yapmak, statükoyu değiştirmeye yardımcı olacak veriler sağlayabilir. Böyle bir araştırma, nefret söyleminin hedefi olan vatandaşlara da destek sağlayabilir. Dahası, nefret söyleminin toplumsal barış üzerindeki yıkıcı etkilerini göstermek, konuya ilişkin farkındalığın artmasına ve toplumsal düzeyde nefret söylemiyle yüzleşmek ve mücadele etmek için gereken desteğin kazanılmasına yardımcı olabilir.

Makaleyi indirmek için tıklayınız