Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

OLAY BİLGİLERİ

NEFRET SUÇU ANALİZİ

  • SOMUT VAKA

Twitter’da @umutla_sevgiyle kullanıcı adını kullanan bir doktor, Sağlık Bakanlığı’na İyi hal belgesi talebinde bulundu. İyi hal belgesi isteyen doktora Sağlık Bakanlığı, KHK ile görevden çıkarılmış olduğu için belge verilemeyeceğini bildirdi.

  • VAKANIN TÜRK CEZA KANUNU (TCK) KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

TCK md. 122’ye göre ; dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle bir kişinin kamuya arz edilmiş belli bir hizmetten yararlanmasını engelleyen kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Somut olayda OHAL-KHK ile görevinden alınan Twitter’da @umutla_sevgiyle kullanıcı adını kullanan bir doktorun Sağlık Bakanlığı’na yapmış olduğu İyi hal belgesi başvurusu reddedilmiştir. Bahse konu başvuru , başvuranın KHK ile ihraç edildiği gerekçesi ile reddedilmiştir. Sağlık Bakanlığı’nın başvuruyu reddetmesinin ardında yatan saik başvuranın siyasi düşüncesidir. Nitekim @umutla_sevgiyle Gülen hareketine mensup veya harekete mensup olduğu iddia edilen kişilerin kamu görevinden ihraç edilmeleri için çıkarılmış bir KHK ile memuriyet görevinden çıkartıldı. 

Sonuç olarak olayda bir kamu kurumu yetkilileri tarafından işlenmiş nefret ve ayrımcılık suçu vardır.

  • VAKANIN ULUSLARARASI HUKUK KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın İnsan Hakları ve Demokratik Kurumlar Ofisi’ne göre nefret suçu, bir gruba yönelik önyargı saiki içeren cezai eylemlerdir. Nefret suçları iki unsurdan oluşur: cezai bir eylem ve önyargı saiki.

Olayda, OHAL-KHK ile görevinden alınan Twitter’da @umutla_sevgiyle kullanıcı adını kullanan bir doktorun Sağlık Bakanlığı’na yapmış olduğu İyi hal belgesi başvurusu reddedilmiştir.İnsan Hakları ve Demokratik Kurumlar Ofisi’nin yaptığı nefret suçu tanımına göre olayda Gülen hareketine iltisaklı olma nefreti saikiyle işlenmiş bir ayrımcılık suçu vardır.

  • BAĞLAMSAL BİLGİLENDİRME

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) Nedir ?

20 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye genelinde OHAL (Olağanüstü Hal) ilan edildi. OHAL kapsamında hükümete OHAL KHK’sı çıkartma yetkisi verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), Gülen hareketini 15 Temmuz 2016’da başarısızlıkla sonuçlanan sözde darbeyi kışkırtmakla suçladı ve tüm bu olağan ve olağanüstü KHK’lar Gülen hareketine yönelik daha geniş kapsamlı bir nefret kampanyasının parçası oldu. 

Temmuz 2016’dan sonra hükümet tarafından Gülen hareketi ile ilişkilendirilen yüzbinden fazla kişi işten atıldı. Binlerce eğitim kurumu kapandı, yüzden fazla medya kuruluşu kapatıldı ve gazeteciler tutuklandı. Yüzden fazla insan işkence sonucu öldü. Yurtiçinde ve yurtdışında onlarca insan kaçırıldı.

 İyi Hal Belgesi nedir? 

Yurtdışına eğitim ve çalışma amaçlı giden tüm personele verilen bir nevi temiz kâğıdıdır. Belgede kişinin diploma tescil bilgileri ile Türkiye’de çalıştığı sürede disiplin cezası alıp almadığı yer almaktadır. Başvuru sahibi ilgili ülke makamlarına bu belgeyi sunarak eğitim ya da çalışma izni almaktadır.

Madde 122- (Değişik: 2/3/2014-6529/15 md.)

(1) Dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle;

a) Bir kişiye kamuya arz edilmiş olan bir taşınır veya taşınmaz malın satılmasını, devrini veya kiraya verilmesini,

b) Bir kişinin kamuya arz edilmiş belli bir hizmetten yararlanmasını,

c) Bir kişinin işe alınmasını,

d) Bir kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını, engelleyen kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

https://hatecrime.osce.org/