‘FETÖ’ Nefret Söylemi

Brüksel 2023 – Solidarity With Others

“Fetö” teriminin kullanımı da dahil olmak üzere nefret söylemiyle mücadele çabaları, doğru ve kanıta dayalı bilgileri teşvik etmeyi, diyalogu geliştirmeyi, adalet ve hukukun üstünlüğü ilkelerini desteklemeyi içermelidir.

Bağlantıları ne olursa olsun tüm bireylerin insan haklarını korumak ve ayrımcılığa, önyargıya ve şiddete hiçbir şekilde müsamaha gösterilmemesini sağlamak esastır. “Fetö” teriminin kullanımı da dahil olmak üzere nefret söyleminin zararlı etkilerine değinilmeli; insan haklarına saygı duyulan, tüm bireylere onurlu ve eşitlikçi davranılan daha kapsayıcı, adil ve demokratik toplumların inşası için çalışılmalıdır.

Raporu indirmek için tıklayınız