Türkiye Noterler Birliği

OLAY BİLGİLERİ

–        Olay Tarihi : 9 Ocak 2020 (Haber alma tarihi)

–        Olay Yeri : Ankara/ TÜRKİYE

–        Fail : Türkiye Noterler Birliği

–        Mağdur : N.E.

–        Kaynak https://www.indyturk.com/node/115186/haber/aracını-satmak-istedi-noterde-sürprizle-karşılaştı-sakıncalı-listesinde-olduğu

NEFRET SUÇU ANALİZİ

–        SOMUT VAKA

Gülen hareketine üye olduğu iddiasıyla yargılanan ve hüküm giyen N.E., hapishaneden çıktıktan sonra arabasını satmak istedi. Satış işlemleri için notere giden N.E., malvarlığı üzerindeki tedbir kararı kaldırılmış olmasina ragmen, ‘sakıncalı’ listesinde olduğu gerekçesiyle arabasını satamadı. 

  • VAKANIN TÜRK CEZA KANUNU (TCK) KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

TCK madde 122’ye göre ; dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle bir kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını engelleyen kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Somut olayda N.E. kendisine ait olan arabayi satmak istemistir. Ancak kendisinin bu ekonomik faailyetine engel olunmuştur. Bahse konu noter islemi, mağdurun ohal döneminde Gulen hareketine uye olmaktan yargilanmis bir birey olması gerekçesi ile yapilmamistir. Türkiye Noterler Birliği nin, N.E.’nin noter işlemini gerceklestirmeyi kabul etmemesinin ardında yatan saik mağdurun siyasi düşüncesidir. Nitekim N.E. Gülen hareketine mensup veya harekete mensup olduğu iddia edilerek OHAL döneminde yargilanmis biridir. 

Sonuç olarak olayda bir kamu kurumu yetkilileri tarafından işlenmiş nefret ve ayrımcılık suçu vardır.

  • VAKANIN ULUSLARARASI HUKUK KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın İnsan Hakları ve Demokratik Kurumlar Ofisi’ne göre nefret suçu, bir gruba yönelik önyargı saiki içeren cezai eylemlerdir. Nefret suçları iki unsurdan oluşur: cezai bir eylem ve önyargı saiki.

Olayda, noterde islem yaptirmak isteyen N.E.’nin islemi OHAL döneminde Gulen harekine uye olmaktan yargilanmis olmasi sebebiyle yapilmadi. Kendisinin sakincali kişiler listesinde oldugu belirtildi. İnsan Hakları ve Demokratik Kurumlar Ofisi’nin yaptığı nefret suçu tanımına göre olayda eşinin Gülen hareketine iltisaklı olması nefreti saikiyle işlenmiş bir ayrımcılık suçu vardır.

–        BAĞLAMSAL BİLGİLENDİRME

Olaganustu Hal (OHAL) Nedir ?

20 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye genelinde OHAL (Olağanüstü Hal) ilan edildi. 

Bu kapsamda Temmuz 2016’dan sonra hükümet tarafından Gülen hareketi ile ilişkilendirilen yüz binden fazla kişi işten atıldı. Binlerce eğitim kurumu kapandı, yüzden fazla medya kuruluşu kapatıldı ve gazeteciler tutuklandı. Yüzden fazla insan işkence sonucu öldü. Yurtiçinde ve yurtdışında onlarca insan kaçırıldı.

Madde 122- (Değişik: 2/3/2014-6529/15 md.)

(1) Dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle;

a) Bir kişiye kamuya arz edilmiş olan bir taşınır veya taşınmaz malın satılmasını, devrini veya kiraya verilmesini,

b) Bir kişinin kamuya arz edilmiş belli bir hizmetten yararlanmasını,

c) Bir kişinin işe alınmasını,

d) Bir kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını, engelleyen kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

https://hatecrime.osce.org/