Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş

OLAY BİLGİLERİ

NEFRET SUÇU ANALİZİ

  • SOMUT VAKA

Türkiye Finans Katılım Bankası’na iş başvurusunda bulunan bir kişi, hakkında herhangi bir soruşturma süreci olmamasına rağmen daha önce Bank Asya’da çalıştığı gerekçesiyle işe alınmadı.

  • VAKANIN TÜRK CEZA KANUNU (TCK) KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

TCK md. 122’ye[1] göre ; dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle bir kişinin kamuya arz edilmiş belli bir hizmetten yararlanmasını engelleyen kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Somut olayda mağdurun Finans Katılım Bankasına yapmış olduğu iş başvurusu reddedilmiştir. Bahse konu iş başvurusu, başvuranın daha önce Bank Asya’da çalıştığı gerekçesiyle reddedilmiştir. Finans Katılım Bankasının iş başvurusunu reddetmesinin ardında yatan saik başvuranın daha önce Gülen hareketi ile iltisaklı olduğu bir bankada çalışmış olmasıdır.

Sonuç olarak olayda bir banka yetkilileri tarafından işlenmiş nefret ve ayrımcılık suçu vardır.

  • VAKANIN ULUSLARARASI HUKUK KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın İnsan Hakları ve Demokratik Kurumlar Ofisi’ne[2] göre nefret suçu, bir gruba yönelik önyargı saiki içeren cezai eylemlerdir. Nefret suçları iki unsurdan oluşur: cezai bir eylem ve önyargı saiki.

Olayda, mağdurun iş başvurusu daha önce Bank Asya’da çalıştığı gerekçesi ile reddedilmiştir. İnsan Hakları ve Demokratik Kurumlar Ofisi’nin yaptığı nefret suçu tanımına göre olayda mağdurun Gülen hareketi ile iltisaklı bir bankada çalışmış olması nefreti saikiyle işlenmiş bir ayrımcılık suçu vardır.

  • BAĞLAMSAL BİLGİLENDİRME

Bank Asya-Asya Katilim Bankasi Anonim Şirketi

Bank Asya  Gülen hareketiyle ilişkilendirildi. Türk hükümeti, hareketi hükümeti devirmeye çalışmakla suçladı ve bunun sonucunda Bank Asya, düzenleyici yaptırımlarla karşı karşıya kaldı. Türk hükümeti 2015 yılında Bank Asya’nın kontrolünü ele geçirdi ve daha sonra varlıklarına el koydu. Banka daha sonra Türkiye’de Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) yönetimine verildi. Bu olaylar nedeniyle banka fiilen faaliyetlerini durdurdu.  


[1] Madde 122- (Değişik: 2/3/2014-6529/15 md.)

(1) Dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle;

a) Bir kişiye kamuya arz edilmiş olan bir taşınır veya taşınmaz malın satılmasını, devrini veya kiraya verilmesini,

b) Bir kişinin kamuya arz edilmiş belli bir hizmetten yararlanmasını,

c) Bir kişinin işe alınmasını,

d) Bir kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını, engelleyen kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

[2] https://hatecrime.osce.org/