Şamil Tayyar’ın Açıklaması

Olay Bilgileri 

Olay Tarihi: 29 Temmuz 2023

Olayın Yeri:Türkiye

Fail(ler)in kimlik bilgileri Şamil Tayyar, Gazeteci ve AKP Milletvekili

Kaynak:https://twitter.com/samiltayyar27/status/1685268388388495361?s=48&t=llHKLf0oUgkMD_SgN7RCyg 

Nefret Söylemi Analizi

Nefret söylemi beyanının transkripsiyonu:“FETÖ ile mücadeledeki eksiklikleri… karşımda tam bir şerefsiz FETÖ’cü var.”

Nefret söyleminin hedef kitlesi/grupları:Bu açıklamadaki nefret söylemi, Gülen hareketine mensup olduğu iddia edilen kişilere yöneliktir.

Nefret söyleminin gerekçesi:Nefret söyleminin hiçbir gerekçesi olamaz. Nefret söyleminin kökleri genellikle önyargı, hoşgörüsüzlük ve bireyleri gerçek veya algılanan aidiyetlerine, özelliklerine veya inançlarına göre küçük düşürme veya onlara zarar verme arzusundan kaynaklanır.

Nefret söylemi beyanının analizi: Fail, ifadesinde ‘FETÖ’ tabirini kullandığı için Gülen hareketi mensuplarını veya hareketin üyesi olduğu iddia edilen kişileri kastediyor. “FETÖ”nün Türk hükümeti tarafından Amerika Birleşik Devletleri’nde ikamet eden bir Türk İslam alimi olan Fethullah Gülen’in takipçilerini damgalamak ve marjinalleştirmek için kullanılan aşağılayıcı bir etiket olduğunu kabul etmek önemlidir. Medya kuruluşunun internet sitesinde bu terimin kasıtlı olarak kullanılması, olumsuz klişeleri sürdürmekte ve Gülen hareketiyle ilişkilendirilen kişilerin damgalanmasına katkıda bulunmaktadır. Nefret söyleminin özellikleri, bağlantıları veya inançları temelinde belirli grupları veya bireyleri hedef aldığını ve onlara karşı nefreti küçük düşürmeye, marjinalleştirmeye veya kışkırtmaya hizmet ettiğini kabul etmek önemlidir. Açıklama, Gülen hareketiyle bağlantılı olduğu iddia edilen kişiler için “FETÖ” tabiri kullanılarak ayrımcı ve zararlı söylemin büyütülmesine katkıda bulunuyor. Bu tür bir dil, olumsuz algıları daha da pekiştirir, toplumsal bölünmeyi, nefreti körükler ve hedef grubun ötekileştirilmesine ve ayrımcılığa uğramasına yol açabilir.

Bağlamsal bilgi:Nefret söylemi, Twitter paylaşımında “FETÖ” tabirini kullanan Şamil Tayyar’ın açıklamasının bir parçası. “FETÖ”, Türk hükümetinin Temmuz 2016’daki başarısız askeri darbeden sorumlu terörist bir grup olarak gördüğü inanç temelli Gülen hareketine atıfta bulunmak için kullandığı aşağılayıcı bir terimdir. Hareketin ABD’de yaşayan lideri Fethullah Gülen darbe ile herhangi bir ilgisi olduğunu reddedmiştir. Bununla beraber Avrupa Birliği ve ABD, Türkiye’nin grupla ilgili görüşlerini benimsemeyi reddetti. Gönderinin bağlamı, “FETÖ” teriminin Gülen hareketiyle ilişkili kişileri etiketlemek ve damgalamak için potansiyel olarak kötüye kullanıldığını gösteriyor.

Açıklamanın etkisi:“FETÖ” teriminin kullanılması, Gülen hareketiyle bağlantılı kişilere karşı daha fazla damgalama ve ayrımcılığa katkıda bulunabilir ve keyfi gözaltıları meşrulaştırma gerekçesi olabilir. Olumsuz klişeleri sürdürme ve bu belirli grup için düşmanca bir ortam yaratma potansiyeline sahiptir.

Sonuç

Açıklamada, Gülen hareketi ile bağlantılı kişiler için aşağılayıcı “FETÖ” ifadesinin kullanılması nedeniyle nefret söylemi bulunmaktadır. Nefret söylemi, özelliklerine, bağlantılarına veya inançlarına göre belirli grupları veya bireyleri hedef alır ve onlara karşı nefrete küçük düşürmeye, marjinalleştirmeye veya kışkırtmaya hizmet eder. Bu tür nefret söylemlerinin kullanılması, olumsuz klişeleri devam ettirir, bireylerin damgalanmasına katkıda bulunur ve bir ayrımcılık ve toplumsal bölünme ortamını besler. Nefret söyleminin zararlı etkisini kabul etmek ve eşitlik, adalet ve aidiyetleri veya geçmişleri ne olursa olsun tüm bireylere saygı ilkelerini destekleyen sorumlu gazeteciliği teşvik etmek çok önemlidir.