Sabah Gazetesi Raporu

Olay Bilgileri 

Olay Tarihi: 30 Ocak 2023

Olayın Yeri:Türkiye

Failin kimlik bilgileri: Sabah Daily

Kaynak: https://www.sabah.com.tr/gundem/2023/01/30/6li-masa-mutabakatta-fetoyu-de-unutmadi-khklilar-gorevlerine-iade-edilecek?paging=3

Nefret Söylemi Analizi

Nefret söylemi beyanının transkripsiyonu:Sabah Gazetesi’nin haberinde Gülen hareketi için “Fetö” ifadesinin kullanılması.

Nefret söyleminin hedef grubu/grupları:Gülen hareketi mensupları

Nefret söyleminin gerekçesi: Muhalefetin söyleminin etkisini azaltmak amacıyla Gülen hareketini ve üyelerini daha da şeytanlaştırmak.

Nefret söylemi beyanının analizi: Sabah gazetesi, son derece olumsuz ve aşağılayıcı “Fetö” terimini kullanarak Gülen hareketinden bahsediyor. Bu terimin kullanılması, hareketin bir suç ve şiddet örgütü olduğunu ima ederek hareketi ve üyelerini şeytanlaştırdığı için nefret söylemi olarak kabul edilir. Bu terim, hareketin meşru bir sosyal veya dini örgüt olmadığı, ancak perde arkasından devleti yıkmaya çalışan uğursuz bir güç olduğu fikrini oluşturmaya çalışıyor. Ayrıca hareketin çeşitli devlet kurumlarına sızdığını ve onları kendi amaçları doğrultusunda manipüle ettiğini ima ediyor.

Sabah gazetesinin bu terimi kullanması, hükümetin medya üzerindeki kontrolünün ve nefret ve korku iklimi yaratma çabasının bir yansıması olarak görülebilir. İktidar, muhalefetin söylemlerinin etkisini azaltmak için muhalefeti, şeytanlaştırdığı Gülen hareketiyle özdeşleştirerek yıpratmak istiyor. İktidar, muhalefetin güçlenmesini engellemek ve vaatlerinin kamuoyu üzerindeki etkisini azaltmak için ‘FETÖ’cü nefret söylemine sığınıyor.

Bağlamsal bilgi:Sabah Daily hükümetin kontrolü altında haber yapmakta ve hükümet seçim stratejisi olarak muhalefeti, şeytanlaştırdığı Gülen hareketiyle özdeşleştirerek yıpratmaya çalışmış ve halk arasındaki kutuplaşmaya katkıda bulunmuştur. Muhalefet ise hükümetin büyük insan hakları ihlallerini önlemek ve onarmak istiyor.

Açıklamanın etkisi:Sabah Gazetesi’ndeki açıklama, zaten ciddi şekilde şeytanlaştırılmış Gülen hareketinin ve üyelerini  daha fazla nefret söylemine maruz bırakarak marjinalleşmeye ve ayrımcılığa yol açıyor. Aynı zamanda bir nefret ve korku ortamı yaratarak hareketin üyelerine yönelik şiddet ve istismarı kolaylaştırıyor.

Çözüm

Sabah Gazetesi’nin haberinde “Fetö” ifadesinin kullanılması, Gülen hareketi ve mensuplarının şeytanlaştırılmasına katkıda bulunan, nefret ve korku iklimi yaratan bir nefret söylemi biçimidir. Türkiye’deki siyasi durum ve hükümetin medya organları üzerindeki kontrolü, açıklamanın etkisini artırıyor.