S.A.

OLAY BİLGİLERİ

  • Olay Tarihi : 27 Temmuz 2023
  • Olay Yeri : Berlin/ ALMANYA
  • Fail : S.A
  • Mağdur : M
  • Kaynak : Mağdur ifadesi

NEFRET SUÇU ANALİZİ

  • SOMUT VAKA

Melik bey şirketinin iletişim abonelik sözleşmesini yenilemek için Berlin’deki Kauf Park Eiche alışveriş merkezindeki Media Markt mağazası içinde stand açmış olan O2 şirketi çalışanlarının yanına gider. Çalışanlar arasında Türk kökenli biri de vardır. Melik bey bu kişiye sözleşme yenileme talebinde bulunur. Görevli, Melik beyden kimliğini ister. Kimliğin vatandaş kimliği değil de oturumu olan göçmen birinin kimliği olduğunu anlayan görevli Melik beye Gülen hareketi ile iltisaklı olduğu saikiyle Alman iş arkadaşlarının anlamaması için türkçe hakaretlerde bulunur ve Melik beyin sözleşmesini yenilemez.

  • VAKANIN ALMAN CEZA KANUNU ve GENEL EŞİT MUAMELE YASASI KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

StGB md. 185’e[1] kapsamında ; dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle bir kişiye hakarette bulunarak fiziksel saldırıda bulunan kişiler hapis cezası ile cezalandırılır.

Somut olayda, Melik beyin sözleşme yenileme talebi O2 çalışanı tarafından reddedilmiştir. Sözleşmenin yenilenmesi talebinin ardında yatan saik failin mağdurun siyasi düşüncesine duyduğu nefrettir.

Sonuç olarak olayda şirket çalışanı tarafından işlenmiş nefret ve ayrımcılık suçu vardır.

  • VAKANIN ULUSLARARASI HUKUK KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın İnsan Hakları ve Demokratik Kurumlar Ofisi’ne[2] göre nefret suçu, bir gruba yönelik önyargı saiki içeren cezai eylemlerdir. Nefret suçları iki unsurdan oluşur: cezai bir eylem ve önyargı saiki.

Olayda, Melik beyin sözleşme yenileme talebi O2 çalışanı tarafından reddedilmiştir. İnsan Hakları ve Demokratik Kurumlar Ofisi’nin yaptığı nefret suçu tanımına göre olayda mağdurun Gülen hareketi ile iltisaklı olması saikiyle işlenmiş bir nefret ve ayrımcılık suçu vardır.


[1] https://adsdatabase.ohchr.org/IssueLibrary/GERMANY_Criminal%20Code.pdf

[2] https://hatecrime.osce.org/