R.Y.

OLAY BİLGİLERİ

NEFRET SUÇU ANALİZİ

  • SOMUT VAKA

41 yıldır Almanya’da yaşayan Ramazan Yılmazer, kızı ve damadı ile akşam yemeği için bir döner dükkanına gitti. Yılmaz bey dükkana girdiğinde : ‘Yetiş adında biri burada işe başladığını yazmıştı, devam ediyor mu?’ diye sordu. Restoran sahibi : ‘Hepsini kovdum, öyle adamlarla işim olmaz. Adam FETÖ’cüymüş, bildiğin terörist yani’ dedi. Yılmaz bey ‘Seni tanımıyorum ama o insanları 30 yıldır tanıyorum. Sana şiddet mi uyguladılar, silahlı bir eylemleri mi oldu, nasıl böyle konuşursun?’ karşılığını verdi. Bunun üzerine fail mağdura ‘demek sen de onlardansın’  diyerek Gülen cemaati üyesi olduğu gerekçesiyle hakaretlerde bulundu ve darp etti. Saldırı sonucu dişi kırılan ve hastaneden sağlık rapor alan Yılmazer, Rıfat Yılmaz isimli saldırgandan şikayetçi oldu.

  • VAKANIN ALMAN CEZA KANUNU(StGB) KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

StGB md. 185’e[1] kapsamında ; dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle bir kişiye hakarette bulunarak fiziksel saldırıda bulunan kişiler hapis cezası ile cezalandırılır.

Somut olayda  Ramazan Yılmazer, restoran sahibi Rıfat Yılmaz tarafından Gülen hareketine sempati duyduğundan dolayı hakaretlere maruz kalmış ve fiziki saldırıya uğramış ve saldırının sonucunda dişi kırılmıştır. Bahse konu hakaret ve kasten yaralama suçları, mağdurun Gülen hareketine sempati duymasından dolayı işlenmiştir. Failin işlediği suçların ardında yatan saik mağdurun siyasi düşüncesidir.

Sonuç olarak olayda bir restoran sahibi tarafından işlenmiş nefret suçu vardır.

  • VAKANIN ULUSLARARASI HUKUK KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın İnsan Hakları ve Demokratik Kurumlar Ofisi’ne[2] göre nefret suçu, bir gruba yönelik önyargı saiki içeren cezai eylemlerdir. Nefret suçları iki unsurdan oluşur: cezai bir eylem ve önyargı saiki.

Olayda, fail mağdurun siyasi düşüncesinden dolayı hakaret ve kasten yaralama suçlarını işlemiştir. İnsan Hakları ve Demokratik Kurumlar Ofisi’nin yaptığı nefret suçu tanımına göre olayda mağdurun Gülen hareketine iltisaklı olması saikiyle işlenmiş bir nefret suçu vardır.

  • BAĞLAMSAL BİLGİLENDİRME

Önyargı Göstergeleri

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi[3] tarafından bir suçun nefret suçu olduğu tespitinin yapılabilmesi için aşağıdaki önyargı göstergeleri nesnel olgular olarak kabul edilmiştir. Bu göstergelerin varlığı suçun kesin olarak nefret suçu olduğunu ispatlamasa da gözardı edilmemesi gereken önemli ipuçlarıdır. Eğer bu göstergeler mevcut olayda yer alıyorsa kolluk kuvvetleri, savcılık makamları veya sivil toplum kuruluşları tarafından vakalar nefret suçu kapsamında değerlendirmeye alınabilir.

       Önyargı Göstergeleri                  Açıklama Somut Olay
         Mağdur AlgısıMağdur olayın bir siyasi gruba yönelik bir önyargıdan kaynaklandığını düşünüyor mu?          ✅          
            Tanık AlgısıTanıklar olayın bir siyasi gruba yönelik bir önyargıdan kaynaklandığını düşünüyor mu?          ✅                       
Mağdur ile şüpheli arasındaki korunan karakteristik temelli farklılıkMağdur ile şüpheli arasında siyasi düşünce temelli farklılık var mı?          ✅     
Önyargıya işaret eden bir yorum, yazılı beyan, tutum ya da duvar yazısıÖnyargıya işaret eden bir yorum, yazılı beyan, tutum ya da duvar yazısı var mı?          ✅     
         Şüphelinin GeçmişiŞüphelinin geçmişinde veya sicilinde benzer eylemlerde bulunduğuna dair bir ipucu var mı?          ✅                   
       Şiddetin DerecesiMağdur kalınan şiddetin etkisi büyük mü?          ✅      
                    MekanMekan hedef alınan grup açısından bir öneme sahip mi?
                    ZamanOlay hedef alınan grup için önem arz eden bir zamanda mı gerçekleşti?
  Organize Olmuş Nefret GrubuŞüpheli şahıs bir din veya inanç topluluğunu hedef alan bir gruba mı mensup?
Aynı Mekanda Benzer Olay(Lar)Hedef alınan mekân daha önce siyasi gruba karşı bir olayda hedef alınmış mı?
        Mülkiyete SaldırıGruba veya mağdura ait bir mülkiyete saldırı var mı?

[1] https://adsdatabase.ohchr.org/IssueLibrary/GERMANY_Criminal%20Code.pdf

[2] https://hatecrime.osce.org/

[3] https://www.osce.org/files/f/documents/9/0/448696.pdf