Oktan Erdikmen’in Açıklaması

Olay Bilgileri 

Olay Tarihi: 22 Haziran 2023

Olayın Yeri:Almanya

Fail(ler)in kimlik bilgileri Oktan Erdikmen, Türk asıllı gazeteci

Kaynak:https://boldmedya.com/2023/06/22/almanyada-turk-asilli-gazetecinin-nefret-soylemi-tepki-cekti/ 

Nefret Söylemi Analizi

Nefret söylemi beyanının transkripsiyonu: “Anayasayı Koruma Teşkilatı 2022 yılı raporunu yayınladı… Raporda Türkiye’nin de adı geçiyor. Türkiye, Rusya, Çin, İran ve Kuzey Kore ile birlikte Almanya’da casusluk faaliyeti gösteren ülkeler arasında sayıldı. Özellikle PKK ve Fetö gibi örgütlere yoğunlaşıldığı kaydedildi

Nefret söyleminin hedef kitlesi/grupları:Nefret söylemi, Gülen hareketi mensubu olduğu iddia edilen kişilere yöneliktir.

Nefret söyleminin gerekçesi:Nefret söyleminin hiçbir gerekçesi olamaz. Nefret söyleminin kökleri genellikle önyargı, hoşgörüsüzlük ve algılanan aidiyetleri, özellikleri veya inançları temelinde bireyleri aşağılama veya onlara zarar verme arzusundan kaynaklanır.

Nefret söylemi beyanının analizi: Açıklama, haberde “FETÖ” ifadesinin kullanılması nedeniyle nefret söylemi içermektedir. “FETÖ”nün Türk hükümeti tarafından Amerika Birleşik Devletleri’nde ikamet eden bir Türk İslam alimi olan Fethullah Gülen’in takipçilerini damgalamak ve marjinalleştirmek için kullanılan aşağılayıcı bir etiket olduğunu kabul etmek önemlidir. Bu terimin haberlerde kasıtlı olarak kullanılması, olumsuz klişeleri sürdürmekte ve Gülen hareketi ile ilişkilendirilen kişilerin damgalanmasına katkıda bulunmaktadır. Nefret söyleminin özellikleri, bağlantıları veya inançları temelinde belirli grupları veya bireyleri hedef aldığını ve onlara karşı nefreti küçük düşürmeye, marjinalleştirmeye veya kışkırtmaya hizmet ettiğini kabul etmek önemlidir. Açıklamada, Gülen hareketi ile bağlantılı olduğu iddia edilen kişiler için “FETÖ” ifadesinin kullanılması, ayrımcı ve zararlı söylemlerin büyütülmesine katkıda bulunuyor. Bu tür bir dil, olumsuz algıları daha da güçlendirir, toplumsal bölünmeyi körükler ve hedef grubun ötekileştirilmesine ve ayrımcılığa uğramasına yol açabilir.

Bağlamsal bilgi:Nefret söylemi, Almanya Federal Anayasayı Koruma Dairesi’nin 2022 raporuna dayanılarak hazırlanan haberde “FETÖ” tabirini kullanan Almanya’daki Türk asıllı gazeteci Oktan Erdikmen’e aittir. Raporun bağlamı, “FETÖ” teriminin Gülen hareketiyle ilişkili kişileri etiketlemek ve damgalamak için potansiyel olarak kötüye kullanıldığını gösteriyor.

Açıklamanın etkisi:“FETÖ” teriminin kullanılması, Gülen hareketiyle ilişkili kişilere karşı daha fazla damgalama ve ayrımcılığa katkıda bulunabilir. Olumsuz klişeleri sürdürme ve bu belirli grup için düşmanca bir ortam yaratma potansiyeline sahiptir.

Açıklamaya verilen yanıtlar:Bir medya kuruluşu olan Berlin Yeni Medya, Erdikmen’in dilini eleştirerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümetininkine benzer bölücü ve zarar verici söylemler kullandığı için özür dilemeye çağırdı.

Sonuç

Açıklamada, Gülen hareketi ile bağlantılı kişiler için aşağılayıcı “FETÖ” ifadesinin kullanılması nedeniyle nefret söylemi bulunmaktadır. Nefret söylemi, özelliklerine, bağlantılarına veya inançlarına göre belirli grupları veya bireyleri hedef alır ve onlara karşı nefreti küçük düşürmeye, marjinalleştirmeye veya kışkırtmaya hizmet eder. Bu tür nefret söylemlerinin kullanılması, olumsuz klişeleri devam ettirir, bireylerin damgalanmasına katkıda bulunur ve bir ayrımcılık ve toplumsal bölünme ortamını besler. Nefret söyleminin zararlı etkisini kabul etmek ve eşitlik, adalet ve aidiyetleri veya geçmişleri ne olursa olsun tüm bireylere saygı ilkelerini destekleyen sorumlu gazeteciliği teşvik etmek çok önemlidir.