Niğde Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürlüğü

OLAY BİLGİLERİ

NEFRET SUÇU ANALİZİ

  • SOMUT VAKA

Adana’da yaşadığı evi depremde hasar gören ve Niğde’de bir yurda yerleşmek isteyen depremzede Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamesi’yle (OHAL-KHK) ihraç edilen eski öğretmen M.Ç, Adana’dan Niğde’ye gitmeden önce Niğde Spor ve Gençlik Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumunun (KYK) yönetimini aradı ve yurtta yer olduğu yanıtını aldıktan sonra ailesiyle birlikte hazırlanarak bu kente gitti. Yurt görevlilerinin yolu tarif ettiği, gün içerisinde de iletişimde olduğu süreçte M.Ç. ve ailesi yurda kayıt işlemlerini de yaptırdı. Niğde’deki Sultan İkinci Kılıçarslan KYK yurdunda kayıt işlemlerinin ardından polis, M.Ç. ve ailesine GBT sorgulaması yaptı. Uzun süren bekleyişin ardından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevine son verilmiş olduğu gerekçesiyle M. Ç. yurda alınmadı.

  • VAKANIN TÜRK CEZA KANUNU (TCK) KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

TCK md. 122’ye göre ; dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle bir kişinin kamuya arz edilmiş belli bir hizmetten yararlanmasını engelleyen kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Somut olayda OHAL-KHK ile görevinden alınan M.Ç.’nin Niğde Sultan İkinci Kılıçarslan KYK yurduna yapmış olduğu başvurusu reddedilmiştir. Bahse konu başvuru , başvuranın KHK ile ihraç edildiği gerekçesi ile reddedilmiştir. KYK müdürlüğünün başvuruyu reddetmesinin ardında yatan saik başvuranın siyasi düşüncesidir. Nitekim M.Ç. Gülen hareketine mensup veya harekete mensup olduğu iddia edilen kişilerin kamu görevinden ihraç edilmeleri için çıkarılmış bir KHK ile memuriyet görevinden çıkartıldı. 

Sonuç olarak olayda bir kamu kurumu yetkilileri tarafından işlenmiş nefret ve ayrımcılık suçu vardır.

  • VAKANIN ULUSLARARASI HUKUK KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın İnsan Hakları ve Demokratik Kurumlar Ofisi’ne göre nefret suçu, bir gruba yönelik önyargı saiki içeren cezai eylemlerdir. Nefret suçları iki unsurdan oluşur: cezai bir eylem ve önyargı saiki.

Olayda, depremde evi zarar gören kişilerin faydalanabildiği KYK yurtlarında barınma talebine başvuran M.Ç.’nin başvurusu KHK ile ihraç edildiği gerekçesi ile reddedilmiştir. İnsan Hakları ve Demokratik Kurumlar Ofisi’nin yaptığı nefret suçu tanımına göre olayda Gülen hareketine iltisaklı olma nefreti saikiyle işlenmiş bir ayrımcılık suçu vardır.

  • BAĞLAMSAL BİLGİLENDİRME

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) Nedir ?

20 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye genelinde OHAL (Olağanüstü Hal) ilan edildi. OHAL kapsamında hükümete OHAL KHK’sı çıkartma yetkisi verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), Gülen hareketini 15 Temmuz 2016’da başarısızlıkla sonuçlanan sözde darbeyi kışkırtmakla suçladı ve tüm bu olağan ve olağanüstü KHK’lar Gülen hareketine yönelik daha geniş kapsamlı bir nefret kampanyasının parçası oldu. 

Temmuz 2016’dan sonra hükümet tarafından Gülen hareketi ile ilişkilendirilen yüzbinden fazla kişi işten atıldı. Binlerce eğitim kurumu kapandı, yüzden fazla medya kuruluşu kapatıldı ve gazeteciler tutuklandı. Yüzden fazla insan işkence sonucu öldü. Yurtiçinde ve yurtdışında onlarca insan kaçırıldı.

                    KYK Yurtlarından Deprem Mağdurlarının Barınma İmkanı Kahramanmaraş merkezli depremlerin 10 ilde şiddetli yıkıma neden olmasından sonra evlerinde orta veya yüksek derecede hasar bulunan depremzedelere sunulan barınma imkanı.

1-Polis tarafından yapılan kişiler hakkında genel bilgi toplama işlemi https://kucukokka.av.tr/gbt-nedir/ 

2-

 Madde 122- (Değişik: 2/3/2014-6529/15 md.)

(1) Dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle;

a) Bir kişiye kamuya arz edilmiş olan bir taşınır veya taşınmaz malın satılmasını, devrini veya kiraya verilmesini,

b) Bir kişinin kamuya arz edilmiş belli bir hizmetten yararlanmasını,

c) Bir kişinin işe alınmasını,

d) Bir kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını, engelleyen kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

3- https://hatecrime.osce.org/