Nedim Şener’in Twitter Paylaşımları

Olay Bilgileri 

Olay Tarihi: 12 Şubat 2023

Olayın Yeri:Türkiye

Failin kimlik bilgileri: Gazeteci Nedim Şener

Kaynak: https://twitter.com/nedimsener2010/status/1624892907957239808 

Nefret Söylemi Analizi

Nefret söylemi beyanının transkripsiyonu:“Tüm Türkiye FETÖ’cülerin sana yaptığına şahittir Haluk, Bu alçaklardan özür bekleme, sadece yapılanı unutma… Bu FETÖ’cü alçakların adını anmalarına izin verme” 

“Anlaşılan FETÖ’cüler Haluk’un çalışmalarına yönelik sözde destek vererek algı yaratmaya çalışıyorlardı. Ama oyun bozuldu şimdi de açık gizli tehdit ediyorlar. 

Haluk Levent’I onlara yem etmeyin.”

Nefret söyleminin hedef grubu/grupları:Gülen hareketi mensupları

Nefret söyleminin gerekçesi: Nedim Şener’in bu tweet’lerinde deprem sonrasında Gülen hareketi mensuplarının kamuoyunda olumlu algılanmaması için önlem aldığı görülüyor. Gülen hareketini, Haluk Levent ve diğerlerinin depremden etkilenen halka yardım sağlama çabalarına bir tehdit olarak sunuyor. Haluk Levent aleyhindeki davalarda Gülen Cemaati’nin parmağı olduğu iddiasıyla ilgili asılsız iddialarda bulunarak, hareketin itibarını zedelemeye ve mensupları üzerinde olumsuz bir algı oluşturmaya çalışıyor. Nefret söyleminin amacı, Türk devletinin ve destekçilerinin çıkarlarını koruma arzusundan veya Gülen hareketine karşı kişisel bir önyargıdan kaynaklanabilir. Ancak nefret söyleminin arkasındaki motivasyonlar ne olursa olsun, asılsız ve zararlı iddialara dayalı olarak belirli bir grubun ayrımcılığa uğramasına ve marjinalleştirilmesine teşvik eder.

Nefret söylemi beyanının analizi: Nedim Şener’in tweet’leri, Gülen hareketi mensuplarına yönelik nefret söylemi içeriyor. Tweetlerde kullanılan “FETÖ alçakları” ve “bu alçaklar sizin adınızı anmasın” gibi dil, insanlıktan çıkarıcı ve grubun olumsuz klişelerini teşvik ediyor. Gülen Cemaati’nin Haluk Levent aleyhindeki davalara karıştığı yönündeki asılsız iddialar da, grubu itibarsızlaştırmaya ve marjinalleştirmeye çalıştığı için nefret söylemine katkıda bulunuyor. Bu tür nefret söylemi, Gülen hareketi mensupları için düşmanca bir ortam yaratır ve onlara karşı daha fazla ayrımcılığa ve şiddete katkıda bulunabilir. Bu gibi fadenin etkisi zararlıdır ve grup hakkında olumsuz ve yanlış anlatıları pekiştirir.

Bağlamsal bilgi:Nedim Şener, Türkiye’de yaşanan depremin ardından bu açıklamaları yapıyor ve sivil yardım kuruluşu başkanı Haluk Levent’i manipüle etmeye çalışıyor gibi görünüyor.

Açıklamanın etkisi:Nedim Şener’in açıklamaları, Gülen hareketi mensuplarına yönelik bir düşmanlık ve güvensizlik ortamının oluşmasına katkıda bulunabilir ve çatışmaların çözüme kavuşturulmasını veya daha kapsayıcı ve işbirlikçi bir toplum inşa edilmesini zorlaştırabilir.

Sonuç

Nedim Şener’in tweet’leri, Gülen hareketi mensuplarına yönelik nefret söylemi içeriyor. Tweetlerde kullanılan insanlık dışı dil ve asılsız iddialar, bu gruba karşı düşmanca bir ortama ve daha fazla ayrımcılığa katkıda bulunuyor. Bu tür nefret söylemi, inançları veya eğilimleri ne olursa olsun tüm bireyler için eşitlik, saygı ve haysiyeti teşvik etme çabalarını baltalar. Nefret söylemine meydan okumak ve direnmek ve her türlü iletişimde doğru, saygılı ve ayrımcı olmayan söylemi teşvik etmek önemlidir. Bu tür bir dil bölücü ve zararlıdır ve düşmanlık ve güvensizlik ortamına katkıda bulunma potansiyeline sahiptir. Gazeteciler için yanlış veya yanıltıcı bilgi yaymaktan ve kişisel saldırılarda bulunmaktan veya zararlı veya bölücü söylemler yaymaktan kaçınmak önemlidir.