Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Twitter-X paylaşımı

Olay Bilgileri 

Olay Tarihi: 28 Eylül 2023

Olayın Yeri:Türkiye

Fail(ler)in kimlik bilgileri Kültür ve Turizm Bakanlığı

Kaynak: https://twitter.com/TCKulturTurizm/status/1707286951173251445 

Nefret Söylemi Analizi

Nefret söylemi beyanının transkripsiyonu:” 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde FETÖ terör örgütü propagandası yapılmasına vesile olunması son derece üzücüdür.

Sanatın provokasyon unsuru olarak kullanılması çabasının bir parçası olmuyor ve festivalden çekilmiş bulunuyoruz.”

Nefret söyleminin hedef grubu/grupları:Bu açıklamadaki nefret söylemi Gülen hareketine yöneliktir.

Nefret söyleminin gerekçesi:Nefret söyleminin hiçbir gerekçesi olamaz. Nefret söylemi genellikle önyargıya, hoşgörüsüzlüğe ve bireyleri gerçek veya algılanan bağlılıklarına, özelliklerine veya inançlarına dayalı olarak küçük düşürme veya onlara zarar verme arzusundan kaynaklanır.

Nefret söylemi beyanının analizi: İfadede ‘FETÖ’ tabiri kullanılarak Gülen hareketinden söz edilmektedir. “FETÖ”nün Türk hükümeti tarafından Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan Türk İslam alimi Fethullah Gülen’in takipçilerini damgalamak ve ötekileştirmek için kullandığı aşağılayıcı bir etiket olduğunu kabul etmek önemlidir. Bu terimin medya kuruluşunun web sitesinde kasıtlı olarak kullanılması, olumsuz stereotiplerin sürdürülmesine ve Gülen hareketiyle bağlantılı kişilerin damgalanmasına katkıda bulunmaktadır. Nefret söyleminin belirli grupları veya bireyleri özelliklerine, bağlılıklarına veya inançlarına göre hedef aldığını ve onlara karşı nefrete küçük düşürmeye, ötekileştirmeye veya kışkırtmaya hizmet ettiğinin farkına varmak önemlidir. Gülen hareketiyle bağlantılı olduğu iddia edilen kişileri ifade etmek için “FETÖ” tabirinin kullanılmasıyla açıklama, ayrımcı ve zararlı söylemlerin güçlenmesine katkıda bulunuyor. Bu tür bir dil, olumsuz algıları daha da pekiştiriyor, toplumsal bölünmeyi, nefret ateşini körüklüyor ve hedef grubun ötekileştirilmesine ve ayrımcılığa uğramasına yol açabiliyor.

Bağlamsal bilgi:Nefret söylemi açıklaması, paylaşımında “FETÖ” terimini kullanan ve alenen Gülen hareketini hedef alan Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Twitter-X gönderisinin bir parçası. “FETÖ” terimi, Türk hükümetinin, Temmuz 2016’daki başarısız askeri darbeden sorumlu bir terörist grup olarak ilan ettiği Gülen hareketini tanımlamak için kullandığı aşağılayıcı bir terimdir. Hareketin ABD’de yaşayan lideri Fethullah Gülen, darbeyle herhangi bir ilgisi olduğunu reddedmektedir. Bununla beraber Avrupa Birliği ve ABD, Türkiye’nin grupla ilgili görüşlerini benimsemeyi reddetti. Açıklamanın bağlamı, “FETÖ” teriminin Gülen hareketiyle ilişkili kişileri etiketlemek ve damgalamak için potansiyel olarak kötüye kullanıldığını gösteriyor.

Açıklamanın etkisi:“FETÖ” teriminin kullanılması, Gülen hareketiyle bağlantılı kişilere yönelik daha fazla damgalama ve ayrımcılığa katkıda bulunabilir ve keyfi gözaltıların meşrulaştırılmasına neden olabilir. Olumsuz stereotipleri sürdürme ve bu spesifik grup için düşmanca bir ortam yaratma potansiyeline sahiptir.

Sonuç

Açıklamada, Gülen hareketiyle bağlantılı kişiler için aşağılayıcı “FETÖ” tabirinin kullanılması nedeniyle nefret söylemi yer alıyor. Nefret söylemi, özelliklerine, bağlılıklarına veya inançlarına göre belirli grupları veya bireyleri hedef alır ve onları küçük düşürmeye, ötekileştirmeye veya onlara karşı nefreti kışkırtmaya hizmet eder. Bu tür nefret söyleminin kullanılması, olumsuz stereotiplerin sürdürülmesine neden olmakta, bireylerin damgalanmasına katkıda bulunmakta ve ayrımcılık ve toplumsal bölünme ortamını beslemektedir. Nefret söyleminin zararlı etkisini tanımak ve bağlantıları veya geçmişleri ne olursa olsun tüm bireyler için eşitlik, adalet ve saygı ilkelerini destekleyen sorumlu gazeteciliği teşvik etmek çok önemlidir.