Köksal Kuş’un Açıklaması

Olay Bilgileri 

Olay Tarihi: 21 Ocak 2023

Olayın Yeri:Duisburg, Almanya

Failin kimlik bilgileri: Avrupa Demokratlar Birliği (UID) Başkanı Köksal Kuş

Kaynak:https://kronos36.news/tr/akpnin-avrupa-kolunun-baskani-koksal-kus-almanyanin-teror-orgutu-tanimamasi-bir-sey-ifade-etmez/ 

Olayın Fotoğrafı:

Nefret Söylemi Analizi

Nefret söylemi beyanının transkripsiyonu:“[Almanya’nın] FETÖ’cüleri tanımaması bizim için pek bir şey ifade etmiyor… [FETÖ’cüler] özellikle basında ve sosyal medyada çok etkililer ve yayıyorlar” Vatandaşları terör örgütleriyle ilgili olarak yanlış yorumlamış olabileceklerini, belki amacını aşmış olabileceklerini görüyoruz” ve “Seçimi kışkırtmak için her türlü yola başvuracaklar. Bu olayların arkasında FETÖ’cülerin olduğunu, özellikle basın ve sosyal medyada etkili olduklarını ve oradan yaydıklarını söylediler.”

Nefret söyleminin hedef grubu/grupları:Kürtler ve Gülen hareketi mensupları

Nefret söyleminin gerekçesi: Kuş, Gülen hareketi mensuplarının yanlış bilgi yaydıklarını, Türkiye’de seçimleri kışkırtmaya çalıştıklarını ve bunun için her türlü yola başvurduklarını iddia ediyor. AKP Milletvekili Mustafa Açıkgöz’ün Kürtleri ve Gülen hareketini hedef gösterme ve nefret söylemini de savunuyor.

Nefret söylemi beyanının analizi: Köksal Kuş’un yaptığı açıklamalar, hareketi şeytanlaştıran, üyelerinin meşru olmadığını ima eden, hareketi suç ve şiddet örgütü olarak gösteren, seçimleri kışkırtma çabasıyla Türkiye’de basın ve sosyal media aracılığıyla yanlış bilgi yaydığı iddiası ile beraber “FETÖ” tabirin, kullanılarak Gülen hareketine yönelik nefret söylemi oluşturmaktadır. Ayrıca, Kuş açıklamasında AKP Milletvekili Mustafa Açıkgöz’ün Kürtlere ve Gülen hareketine yönelik nefret söylemini de meşrulaştırıyor.

Nefret söyleminin kullanılması, hedeflenen grubun insanlıktan çıkarılmasına ve marjinalleştirilmesine hizmet ederek, insanların bir gruba yönelik şiddeti ve diğer taciz biçimlerini haklı göstermesini kolaylaştırır. Bu durumda Kuş’un kullandığı nefret söylemi, Gülen hareketini, meşru bir sosyal veya dini örgüt değil, suç ve şiddet yanlısı bir örgüt olduğunu ima ederek şeytanlaştırıyor ve üyelerinin Türk devletini baltalamak için çalıştığını ima ediyor. Bu nefret söylemi, AKP Milletvekili Mustafa Açıkgöz’ün Kürtlere ve Gülen hareketine yönelik yaptığı nefret söylemini de meşrulaştırarak bu grupların insanlıktan çıkarılmasını ve ötekileştirilmesini ilerletiyor.

Ayrıca yanlış bilgilendirmeye, komplo teorilerine ve aşağılayıcı dil kullanımına dayalı nefret söylemi ayrımcılığa, ötekileştirmeye ve zulme yol açabilmektedir. Bu durumda Köksal Kuş’un yaptığı nefret söylemi, Türkiye’de seçimleri kışkırtma, basın ve sosyal medya aracılığıyla yanlış bilgi yayma çabalarının arkasında Gülen hareketi mensuplarının olduğunu ima ediyor, ki bu doğru değil. Bu, hareketin üyelerine yönelik daha fazla ayrımcılığa, marjinalleşmeye ve zulme yol açabilir.

Özetle, Kuş’un Gülen hareketine karşı kullandığı nefret söylemi, daha fazla nefret söylemini meşrulaştırıyor. Ayrıca bu söylem, yanlış bilgilendirmeye, komplo teorilerine ve hareketin üyelerine karşı ayrımcılığa, marjinalleşmeye ve zulme yol açabilecek aşağılayıcı bir dil kullanmaya dayanmaktadır.

Bağlamsal bilgi:Kuş, AKP Milletvekili Mustafa Açıkgöz’ün Kürtleri ve Gülen cemaatini hedef alan ve nefret söylemi içeren sözlerinin geniş çapta eleştirilmesinin ardından hakkında soruşturma açılan AKP Milletvekili Mustafa Açıkgöz’ü savunmak için bu açıklamaları yaptı.

Açıklamanın etkisi:Açıklama, Almanya’da yaşayan Gülen hareketi mensuplarını daha fazla marjinalize edip damgalayabilir ve potansiyel olarak onlara karşı daha fazla nefret söylemi ve ayrımcılığa yol açabilir. Ayrıca, Türkiye’de seçimleri kışkırtma amacıyla basın ve sosyal medya aracılığıyla yanlış bilgi yayma çabalarının arkasında Gülen hareketi üyelerinin olduğu ima ediliyor. Ek olarak, AKP Milletvekili Mustafa Açıkgöz’ün Kürtlere ve Gülen hareketine yönelik nefret söylemini meşrulaştırabilir.

Sonuç

AKP Avrupa Kolu Başkanı Köksal Kuş’un bu açıklaması, hareketi şeytanlaştıran, üyelerinin meşru olmadığını ima eden, hareketi bir suç örgütü gibi ve Türkiye’deki seçimleri kışkırtma amacıyla sosyal media üzerinden yanlış bilgi yayma çabası içerisinde gibi gösteren bir “FETÖ” nefret söylemi örneğidir. Açıklama ayrıca AKP Milletvekili Mustafa Açıkgöz’ün Kürtlere ve Gülen hareketine yönelik nefret söylemini de meşrulaştırıyor. Bu, Gülen hareketi üyelerine yönelik daha fazla ayrımcılığa, marjinalleşmeye ve zulme yol açabilir.