Kimliği belirsiz iki kadın

OLAY BİLGİLERİ

NEFRET SUÇU ANALİZİ

  • SOMUT VAKA

Fedactio Gent merkez ofisinin ön kapısına kimliği belirsiz iki kadın tarafından Gülen hareketini hedef alan nefret içeren ifadeler yazıldı.

  • VAKANIN BELÇİKA CEZA KANUNU ve AYRIMCILIKLA MÜCADELE KANUNU KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Belçika Ceza Kanunu ve Ayrımcılıkla Mücadele Kanunu’na[1] göre ; dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle bir kişiye veya bir gruba hakarette bulunarak fiziksel saldırıda bulunan kişiler para cezası veya hapis cezası ile cezalandırılırlar.

Somut olayda, Fedactio Gent merkez ofisinin ön kapısına kimliği belirsiz iki kadın tarafından Gülen hareketini hedef alan nefret içeren ifadeler yazılmıştır. Kurum kapısına hakaret içeren ifadelerin yazılması ardında yatan saik failin mağdurun siyasi düşüncesine duyduğu nefretidir.

Sonuç olarak olayda kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından işlenmiş nefret suçu vardır.

  • VAKANIN ULUSLARARASI HUKUK KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın İnsan Hakları ve Demokratik Kurumlar Ofisi’ne[2] göre nefret suçu, bir gruba yönelik önyargı saiki içeren cezai eylemlerdir. Nefret suçları iki unsurdan oluşur: cezai bir eylem ve önyargı saiki.

Olayda, Fedactio Gent merkez ofisinin ön kapısına kimliği belirsiz iki kadın tarafından Gülen hareketini hedef alan nefret içeren ifadeler yazılmıştır. İnsan Hakları ve Demokratik Kurumlar Ofisi’nin yaptığı nefret suçu tanımına göre olayda kurumun Gülen hareketi ile iltisaklı olması saikiyle işlenmiş bir nefret suçu vardır.

  • BAĞLAMSAL BİLGİLENDİRME

Fedactio

Fedactio (Belçika’daki Aktif Dernekler Federasyonu), Belçika genelinde aktif üye   dernekleri bulunan bir şemsiye kuruluştur. Tüm vatandaşlara kapsayıcı bir toplum oluşması için aktif katılımlarını teşvik eder.

Şemsiye organizasyonu Fedactio, üye derneklerinin güçlerini birleştirir. Fedactio ayrıca ulusal düzeyde önemli projeleri takip eder, teşvik eder ve destekler. Temel hedeflerinden biri, farklı topluluklar arasındaki diyaloğu güçlendirmek ve geçmişi ne olursa olsun herkesin bu projelere katılımını teşvik etmektir. Fedactio ayrıca toplumdaki zorluklara proaktif bir şekilde yanıt vermeye çalışır.


[1] Ceza Kanunu 534quater ve Ayrımcılığı önleme kanunu madde 22

[2] https://hatecrime.osce.org/