Kimliği belirsiz failler

OLAY BİLGİLERİ

NEFRET SUÇU ANALİZİ

  • SOMUT VAKA

Gülen hareketi gönüllülerinin kurulmasında önemli katkılarının olduğu Anvers’teki Lucerna okulu yakılmaya çalışıldı.

  • VAKANIN BELÇİKA CEZA KANUNU ve AYRIMCILIKLA MÜCADELE KANUNU KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Belçika Ceza Kanunu ve Ayrımcılıkla Mücadele Kanunu’na[1] göre ; dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle bir kişiye veya bir gruba hakarette bulunarak ve/veya fiziksel saldırıda bulunan kişiler para cezası veya hapis cezası ile cezalandırılırlar.

Somut olayda, Gülen hareketi gönüllülerinin kurulmasında önemli katkılarının olduğu Anvers’teki Lucerna okulu yaılmaya çalışıldı.Kurum binasını yakma teşebbüsünün ardında yatan saik failin mağdurun siyasi düşüncesine duyduğu nefrettir.

Sonuç olarak olayda kimliği belirlenemeyen kişi tarafından işlenmiş nefret suçu vardır.

  • VAKANIN ULUSLARARASI HUKUK KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın İnsan Hakları ve Demokratik Kurumlar Ofisi’ne[2] göre nefret suçu, bir gruba yönelik önyargı saiki içeren cezai eylemlerdir. Nefret suçları iki unsurdan oluşur: cezai bir eylem ve önyargı saiki.

Olayda, Gülen hareketi gönüllülerinin kurulmasında önemli katkılarının olduğu Anvers’teki Lucerna okulu yaılmaya çalışıldı. İnsan Hakları ve Demokratik Kurumlar Ofisi’nin yaptığı nefret suçu tanımına göre olayda kurumun Gülen hareketi ile iltisaklı olması saikiyle işlenmiş bir nefret suçu vardır.

  • BAĞLAMSAL BİLGİLENDİRME

Lucerna Okulları

Lucerna okul grubu, dinamizmin, bilimin ve çok kültürlülüğün önemli değerler olduğu bir eğitim sunmak amacıyla 2003 yılında kuruldu. Kökeni ve yaşam felsefesi ne olursa olsun tüm çocuklara açık bir okullar grubudur. Vizyonu topluma karşı sorumluluğa, demokratik değer ve normların öğrenilmesine ve bunlara hakim olunmasına, kişilik ve yeteneklerin geliştirilmesine önem vermektir.


[1] Ceza Kanunu 534quater ve Ayrımcılığı önleme kanunu madde 22

[2] https://hatecrime.osce.org/