Kimliği belirlenemeyen fail

OLAY BİLGİLERİ

NEFRET SUÇU ANALİZİ

  • SOMUT VAKA

Vuslat Genk ofisinin binası ve camı kimliği belirsiz kişiler tarafından taşlandı ve ofisin camı kırıldı.

  • VAKANIN BELÇİKA CEZA KANUNU ve AYRIMCILIKLA MÜCADELE KANUNU KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Belçika Ceza Kanunu ve Ayrımcılıkla Mücadele Kanunu’na[1] göre ; dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle bir kişiye veya bir gruba hakarette bulunarak ve/veya fiziksel saldırıda bulunan kişiler para cezası veya hapis cezası ile cezalandırılırlar.

Somut olayda, Vuslat Genk merkez ofisinin binası ve camı kimliği belirlenemeyen kişi tarafından taşlanmış ve cam kırılmıştır. Kurum binasına ve camına yapılan taşlamanın ardında yatan saik failin mağdurun siyasi düşüncesine duyduğu nefretdir.

Sonuç olarak olayda kimliği belirlenemeyen kişi tarafından işlenmiş nefret suçu vardır.

  • VAKANIN ULUSLARARASI HUKUK KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın İnsan Hakları ve Demokratik Kurumlar Ofisi’ne[2] göre nefret suçu, bir gruba yönelik önyargı saiki içeren cezai eylemlerdir. Nefret suçları iki unsurdan oluşur: cezai bir eylem ve önyargı saiki.

Olayda, Vuslat Genk merkez ofisinin binası ve camı kimliği belirlenemeyen kişi tarafından taşlanmış ve cam kırılmıştır.  İnsan Hakları ve Demokratik Kurumlar Ofisi’nin yaptığı nefret suçu tanımına göre olayda kurumun Gülen hareketi ile iltisaklı olması saikiyle işlenmiş bir nefret suçu vardır.

  • BAĞLAMSAL BİLGİLENDİRME

Vuslat Vzw

Vuslat Toplum Merkezi, çocuklara, gençlere ve yetişkinlere kişisel, sosyal ve kültürel beceriler kazandırmak amacıyla faaliyetler düzenleyen eğitsel, hayırsever, sosyal ve kültürel bir kuruluştur. Bunların yanı sıra ihtiyaç sahiplerine yardım etmek için hayırsever projeler hazırlar.

Vuslat’ın yöneticileri, Türk kökenlerini bir katma değer olarak gören, aynı zamanda yerel kültürü benimseyen ve her kesimden insan için bir buluşma platformu oluşturmaya çalışan 2.-3. nesil Türk Belçikalılardır.


[1] Ceza Kanunu 534quater ve Ayrımcılığı önleme kanunu madde 22

[2] https://hatecrime.osce.org/