Etimesgut Kaymakamlığı

OLAY BİLGİLERİ

NEFRET SUÇU ANALİZİ

  • SOMUT VAKA

Eşi Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamesi’yle (OHAL-KHK) ihraç edilen ve engelli bir çocuğu olan G.S., hükümetin, koronavirüs nedeniyle ihtiyacı olan ailelere verileceğini duyurduğu bin liralık yardımı almak için Etimesgut Kaymakamlığı’na internet üzerinden başvuruda bulundu. Yardım talebine kaymakamlık tarafından ret kararı verildi. G.S’ye, farklı gerekçelerle daha önceden yaptığı yardım başvurularında da  ret yanıtı verildi.

  • VAKANIN TÜRK CEZA KANUNU (TCK) KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

TCK md. 122’ye göre ; dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle bir kişinin kamuya arz edilmiş belli bir hizmetten yararlanmasını engelleyen kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Somut olayda eşi OHAL-KHK ile görevinden alınan G.S.’nin Etimesgut Kaymakamlığına yapmış olduğu korona yardımı başvurusu reddedilmiştir. Bahse konu başvuru , başvuranın eşinin KHK ile ihraç edildiği gerekçesi ile reddedilmiştir. Kaymakamlığın başvuruyu reddetmesinin ardında yatan saik başvuranın eşinin siyasi düşüncesidir. Nitekim G.S.’nin eşi Gülen hareketine mensup veya harekete mensup olduğu iddia edilen kişilerin kamu görevinden ihraç edilmeleri için çıkarılmış bir KHK ile memuriyet görevinden çıkartıldı. 

Sonuç olarak olayda bir kamu kurumu yetkilileri tarafından işlenmiş nefret ve ayrımcılık suçu vardır.

  • VAKANIN ULUSLARARASI HUKUK KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın İnsan Hakları ve Demokratik Kurumlar Ofisi’ne göre nefret suçu, bir gruba yönelik önyargı saiki içeren cezai eylemlerdir. Nefret suçları iki unsurdan oluşur: cezai bir eylem ve önyargı saiki.

Olayda, koronavirüs yardımına başvuran G.S.’nin başvurusu eşinin KHK ile ihraç edildiği gerekçesi ile reddedilmiştir. İnsan Hakları ve Demokratik Kurumlar Ofisi’nin yaptığı nefret suçu tanımına göre olayda eşinin Gülen hareketine iltisaklı olması nefreti saikiyle işlenmiş bir ayrımcılık suçu vardır.

  • BAĞLAMSAL BİLGİLENDİRME

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) Nedir ?

20 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye genelinde OHAL (Olağanüstü Hal) ilan edildi. OHAL kapsamında hükümete OHAL KHK’sı çıkartma yetkisi verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), Gülen hareketini 15 Temmuz 2016’da başarısızlıkla sonuçlanan sözde darbeyi kışkırtmakla suçladı ve tüm bu olağan ve olağanüstü KHK’lar Gülen hareketine yönelik daha geniş kapsamlı bir nefret kampanyasının parçası oldu. 

Temmuz 2016’dan sonra hükümet tarafından Gülen hareketi ile ilişkilendirilen yüzbinden fazla kişi işten atıldı. Binlerce eğitim kurumu kapandı, yüzden fazla medya kuruluşu kapatıldı ve gazeteciler tutuklandı. Yüzden fazla insan işkence sonucu öldü. Yurtiçinde ve yurtdışında onlarca insan kaçırıldı.

                    Korona Yardımı nedir ?

Korona yardımı, COVID-19 salgınının ekonomik etkileriyle mücadele amacıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşlarının hizmetine sunulan çeşitli destek ve yardımları ifade etmek için kullanılmaktadır. Bu yardımlar, salgının neden olduğu iş kayıpları, ekonomik zorluklar ve toplumun ihtiyaçlarına yönelik olarak farklı biçimlerde ve isimler altında sunuldu. Yardıma sosyal yardımlardan faydalananlar listesinde bulunan kişiler başvurabildi.

Madde 122- (Değişik: 2/3/2014-6529/15 md.)

(1) Dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle;

a) Bir kişiye kamuya arz edilmiş olan bir taşınır veya taşınmaz malın satılmasını, devrini veya kiraya verilmesini,

b) Bir kişinin kamuya arz edilmiş belli bir hizmetten yararlanmasını,

c) Bir kişinin işe alınmasını,

d) Bir kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını, engelleyen kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

https://hatecrime.osce.org/