Devlet Bahçeli’nin Açıklaması

Olay Bilgileri 

Olay Tarihi: 24 Ocak 2023

Olayın Yeri:TBMM MHP Meclis Grup Toplantısı, Ankara, Türkiye

Failin kimlik bilgileri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

Kaynak:https://twitter.com/MhpTbmmGrubu/status/1617879968960376837 

Nefret Söylemi Analizi

Nefret söylemi beyanının transkripsiyonu:” Şunu biliniz ki, 1918’den 1923’e kadar geçen tarih serüveni ve serencamında neler olmuşsa, #15Temmuz2016 FETÖ darbe teşebbüsünden bugüne kadar üç aşağı beş yukarı benzerleri yaşanmıştır. Zalim hedeflerin ve hıyanet projelerinin emel ve enerjisinde hiçbir değişiklik olmamıştır..”

Nefret söyleminin hedef grubu/grupları:Gülen hareketi mensupları

Nefret söyleminin gerekçesi: Açıklama, MHP grubunun Türkiye’nin başkenti Ankara’da bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki resmi toplantısı sırasında yapıldı. Açıklamada, 2016’daki darbe girişiminin arkasında olduğu iddia edilen Gülen hareketinin Türkiye’yi işgal etmeye çalışan bir düşman güç olduğu, amaç ve projelerinin zalim ve haince olduğu ima ediliyor.

Nefret söylemi beyanının analizi: Açıklamada, Gülen hareketinin üyelerini insanlıktan çıkarmaya ve şeytanlaştırmaya yönelik bir dil ve karşılaştırmalar kullanılıyor. Devlet Bahçeli’nin yaptığı açıklamada, 2016’daki darbe girişiminin arkasında olduğu iddia edilen Gülen hareketinin “acımasız” ve “hain” hedefleri ve projeleri olan bir düşman gücü olduğu ima ediliyor. Milli Mücadele ile kıyaslandığında, Gülen hareketinin ülkeye zarar vermeye çalışan işgalci bir güç olduğu ima edilmekte ve “acımasız”, “ihanet” gibi kelimelerin kullanılması bu insanlıktan çıkarmayı daha da pekiştirmektedir. Bu çıkarımlar, Gülen hareketinin daha fazla damgalanmasına ve marjinalleşmesine katkıda bulunuyor. Ek olarak, bu ifadeler, hükümet ve diğer siyasi gruplar tarafından Gülen hareketine karşı yapılan eylemleri haklı çıkarmak için kullanılmaktadır.

Bağlamsal bilgi:2016’daki darbe girişimi, Türkiye’nin yakın tarihinde son derece önemli ve tartışmalı bir olaydı ve Gülen hareketinin bu darbedeki rolüne dair siyasi ve toplumsal tartışmalar devam etmektedir. Gülen hareketi iddiaları kesin bir dille yalanladı ve darbenin hemen ardından hareketin lideri iddiaların araştırılması için uluslararası bir komisyon kurulması çağrısında bulundu ancak Türk hükümeti bu çağrıya yanıt vermedi.

Açıklamanın etkisi:Açıklama, Gülen hareketi üyelerinin daha fazla damgalanmasına ve marjinalleştirilmesine katkıda bulunabilir ve ayrıca hükümet ve diğer siyasi gruplar tarafından onlara karşı yapılan eylemleri haklı çıkarmak için kullanılabilir.

Sonuç

Devlet Bahçeli’nin yaptığı açıklama, Gülen hareketi mensuplarını hedef aldığı ve insanlıktan çıkardığı için nefret söylemi oluşturmaktadır. Açıklama, gruba karşı yapılan eylemleri haklı çıkarmak ve onları daha fazla damgalamak ve marjinalize etmek içindir. Bu tür konuşmaların bireyler ve bir bütün olarak toplum üzerinde yaratabileceği ciddi olumsuz etkiyi kabul etmek önemlidir.