CEM KÜÇÜK’ÜN X PAYLAŞIMI

Olay Bilgileri

Olay Tarihi: 15 Temmuz, 2021

Olay Yeri: Türkiye

Failin Kimlik Bilgileri  Cem Küçük, Gazeteci

Kaynak: https://twitter.com/cemkucuk55/status/1415585093733818369

Nefret Söylemi Analizi

Nefret söylemi beyanının transkripsiyonu:  ‘Bir kez daha hatırlayalım: Her Fetullahçı ‘’teröristtir’’.’’

Nefret söyleminin hedefi / hedef grubu: Bu haberdeki nefret söylemi Gülen hareketi mensuplarını hedef almaktadır.

Nefret söyleminin gerekçesi: Nefret söyleminin hiçbir gerekçesi olamaz. Nefret söylemi genellikle önyargıya, hoşgörüsüzlüğe ve bireyleri gerçek veya algılanan bağlılıklarına, özelliklerine veya inançlarına dayalı olarak küçük düşürme veya onlara zarar verme arzusundan kaynaklanır.

Nefret Söylemi İfadesinin Analizi: Fail ifadesinde ‘FETÖ’ tabirini kullanarak Gülen hareketi ve mensuplarını kastediyor. “FETÖ” ifadesinin Türk hükümeti tarafından Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan Türk İslam alimi Fethullah Gülen’in takipçilerini damgalamak ve ötekileştirmek için kullandığı aşağılayıcı bir etiket olduğunun bilinmesi gerekmektedir. Bu ifadenin haberlerde kasıtlı olarak kullanılması, olumsuz stereotiplerin devam etmesine ve Gülen hareketiyle bağlantılı bireylerin damgalanmasına katkıda bulunuyor. Nefret söyleminin belirli grupları veya bireyleri özelliklerine veya inançlarına göre hedef aldığını ve onlara karşı küçük düşürmeye, ötekileştirmeye veya kışkırtmaya hizmet ettiğinin farkına varmak önemlidir. Açıklamada, Gülen hareketiyle bağlantılı olduğu iddia edilen kişiler için “FETÖ” teriminin kullanılması, ayrımcı ve zararlı söylemlerin güçlendirilmesine katkıda bulunuyor. Bu tür bir dil, olumsuz algıları daha da pekiştiriyor, toplumsal bölünmeyi körüklüyor körüklüyor ve hedef grubun ötekileştirilmesine ve ayrımcılığa uğramasına yol açabiliyor.

Bağlamsal Bilgilendirme: Nefret söylemi Cem Küçük’ün X postunun bir parçası olup kamuoyu önünde Gülen hareketini hedef almaktadır. “FETÖ” terimi, Türk hükümetinin, Temmuz 2016’daki başarısız askeri darbeden sorumlu bir terörist grup olarak gördüğü Gülen hareketini tanımlamak için kullandığı aşağılayıcı bir terimdir. Hareketin ABD’de yaşayan lideri Fethullah Gülen, Gülen hareketinin darbe girişimi ile herhangi bir ilgisi olduğunu iddialarını reddediyor. Avrupa Birliği ve ABD, Türkiye’nin grup hakkındaki görüşlerini benimsemeyi reddetti. İfadenin içeriği, “FETÖ” teriminin Gülen hareketiyle ilişkili kişileri etiketlemek ve damgalamak için potansiyel olarak kötüye kullanıldığını gösteriyor.

Nefret Söyleminin Etkileri: “FETÖ” teriminin kullanılması, Gülen hareketiyle bağlantılı kişilere yönelik daha fazla damgalamaya, ayrımcılığa ve keyfi gözaltıların meşrulaştırılmasına neden oluyor. “FETÖ” terimi aynı zamanda olumsuz stereotipleri sürdürme ve bu spesifik grup için düşmanca bir ortam yaratma potansiyeline sahiptir.

Sonuç

Gazeteci Cem Küçük’ün X paylaşımı, Gülen hareketiyle ilişkili kişilere atıfta bulunmak için aşağılayıcı “FETÖ” teriminin kullanılması nedeniyle nefret söylemi içermektedir. Nefret söylemi, belirli grupları veya bireyleri özellikleri, aidiyetleri veya inançları temelinde hedef alır ve onları küçük düşürmeye, ötekileştirmeye veya onlara yönelik nefreti kışkırtmaya hizmet eder. Bu tür nefret söylemlerinin kullanılması olumsuz klişeleri sürdürür, bireylerin damgalanmasına katkıda bulunur ve ayrımcılık ve toplumsal bölünme ortamını besler. Nefret söyleminin zararlı etkilerinin farkına varılması ve aidiyetleri ya da geçmişleri ne olursa olsun tüm bireyler için eşitlik, adalet ve saygı ilkelerini benimseyen sorumlu gazeteciliğin teşvik edilmesi büyük önem taşımaktadır.