Burak Bekiroğlu’nun Açıklaması

Olay Bilgileri 

Olay Tarihi: 1 Temmuz 2023

Olayın Yeri:Türkiye

Fail(ler)in kimlik bilgileri Burak Bekiroğlu, Avukat

Kaynak: https://twitter.com/burakbekiroglu/status/1675249204623552513

Nefret Söylemi Analizi

Nefret söylemi beyanının transkripsiyonu: “Mali açıdan sıkıntıya giren FETÖ, örgüt mensuplarına finansal destek verebilmek için son 1 yıldır 160 ülkede uyuşturucu sevkiyatını organize ediyor. Kokainden, Eroine, Esrar’dan, Metamfetamin’e, Crack’tan, Morfin’e, Haşhaş’tan, Kloroform’a, Eter’den, Captagona kadar her türlü uyuşturucunun ticaretini bana mısın demeden yapıyorlar. Kolombiya’dan , Bolivya’ya , Ortadoğu’dan , Çin’e, Avustralya’dan , Afrika’ya kadar tüm uyuşturucu güzergahları ellerinde. Gemi gemi uyuşturucu sevkiyatlarını gerçekleştiriyorlar. Uyuşturucu ticaretinden elde ettikleri gelirler ile bir yandan Pensilvanya’da ki kamp’ın giderlerini karşılıyorlar, bir yandan örgütün üst düzeylerini zenginleştiriyorlar, diğer yandan tabanlarının kopmasını engellemek için dünyanın her yerinde ki örgüt mensuplarını yardım adı altında uyuşturucudan elde ettikleri gelir ile fonluyorlar. An itibariyle dünyanın en büyük uyuşturucu baronu FETÖ elebaşı Gülen.”

Nefret söyleminin hedef kitlesi/grupları:Bu açıklamadaki nefret söylemi, Gülen cemaati mensubu olduğu iddia edilenlere ve Sayın Fethullah Gülen’e yöneliktir.

Nefret söyleminin gerekçesi:Nefret söyleminin hiçbir gerekçesi olamaz. Nefret söyleminin kökleri genellikle önyargı, hoşgörüsüzlük ve bireyleri gerçek veya algılanan aidiyetlerine, özelliklerine veya inançlarına göre küçük düşürme veya onlara zarar verme arzusundan kaynaklanır.

Nefret söylemi beyanının analizi: Açıklama, Twitter paylaşımında “FETÖ” ifadesinin kullanılması nedeniyle nefret söylemi içermektedir. “FETÖ”nün Türk hükümeti tarafından Amerika Birleşik Devletleri’nde ikamet eden bir Türk İslam alimi olan Fethullah Gülen’in takipçilerini damgalamak ve marjinalleştirmek için kullanılan aşağılayıcı bir etiket olduğunu kabul etmek önemlidir. Bu terimin sosyal medyada kasıtlı olarak kullanılması, olumsuz klişeleri sürdürmekte ve Gülen hareketi ile ilişkilendirilen kişilerin damgalanmasına katkıda bulunmaktadır. Nefret söyleminin özellikleri, bağlantıları veya inançları temelinde belirli grupları veya bireyleri hedef aldığını ve onlara karşı nefreti küçük düşürmeye, marjinalleştirmeye veya kışkırtmaya hizmet ettiğini kabul etmek önemlidir. Açıklamada, Gülen hareketi ile bağlantılı olduğu iddia edilen kişiler için “FETÖ” ifadesinin kullanılması, ayrımcı ve zararlı söylemlerin büyütülmesine katkıda bulunuyor. Bu tür bir dil, olumsuz algıları daha da pekiştirir, toplumsal bölünmeyi körükler, nefreti körükler ve hedef grubun ötekileştirilmesine ve ayrımcılığa uğramasına yol açabilir. Ayrıca, Gülen hareketini uyuşturucu kaçakçılığına bağlayan komplo teorileri son derece sorunludur ve kesin olarak reddedilmelidir. Bu asılsız iddialar, yalnızca zararlı klişeleri sürdürmekle kalmıyor, aynı zamanda Gülen hareketiyle ilişkili kişilerin damgalanmasına ve marjinalleştirilmesine de katkıda bulunmakla beraber nefret alevini körükler ve hedef grubun ötekileştirilmesine ve ayrımcılığa uğramasına yol açabilir. 

Bağlamsal bilgi: Avukat Burak Bekioğlu Twitter paylaşımında FETÖ nefret söylemini kullanmakla kalmamış, asılsız iddialarla hareketi uyuşturucu ticati yapmakla itham ederek iftira atmıştır. “FETÖ”, Türk hükümetinin Temmuz 2016’daki başarısız askeri darbeden sorumlu terörist bir grup olarak gördüğü inanç temelli Gülen hareketine atıfta bulunmak için kullandığı aşağılayıcı bir terimdir. Hareketin ABD’de yaşayan lideri Fethullah Gülen darbe ile herhangi bir ilgisi olduğunu reddedmektedir. Bununla beraber Avrupa Birliği ve ABD, Türkiye’nin grupla ilgili görüşlerini benimsemeyi reddetti. Gönderinin bağlamı, “FETÖ” teriminin Gülen hareketiyle ilişkili kişileri etiketlemek ve damgalamak için potansiyel olarak kötüye kullanıldığını gösteriyor.

Açıklamanın etkisi:“FETÖ” teriminin kullanılması, Gülen hareketiyle bağlantılı kişilere karşı daha fazla damgalama ve ayrımcılığa katkıda bulunabilir ve keyfi gözaltıları meşrulaştırma gerekçesi olabilir. Olumsuz klişeleri sürdürme ve bu belirli grup için düşmanca bir ortam yaratma potansiyeline sahiptir.

Çözüm

Açıklamada, Gülen hareketi ile bağlantılı kişiler için aşağılayıcı “FETÖ” ifadesinin kullanılması nedeniyle nefret söylemi bulunmaktadır. Nefret söylemi, özelliklerine, bağlantılarına veya inançlarına göre belirli grupları veya bireyleri hedef alır ve onlara karşı nefreti küçük düşürmeye, marjinalleştirmeye veya kışkırtmaya hizmet eder. Bu tür nefret söylemlerinin kullanılması, olumsuz klişeleri devam ettirir, bireylerin damgalanmasına katkıda bulunur ve bir ayrımcılık ve toplumsal bölünme ortamını besler. Nefret söyleminin zararlı etkisini kabul etmek ve eşitlik, adalet ve aidiyetleri veya geçmişleri ne olursa olsun tüm bireylere saygı ilkelerini destekleyen sorumlu gazeteciliği teşvik etmek çok önemlidir. Ayrıca asılsız iftiralarla hareketi uyuşturucu kaçakçılığı örgütü olarak karalamaktadır.