Ayhan Bora Kaplan’ın Açıklaması

Olay Bilgileri 

Olay Tarihi: 13 Eylül 2023

Olayın Yeri:Türkiye

Fail(ler)in kimlik bilgileri Ayhan Bora Kaplan, Çete Lideri

Kaynak:https://www.dwturkce.com/tr/ayhan-bora-kaplan-polis-m%C3%BCd%C3%BCr%C3%BC-benden-250-bin-dolar-r%C3%BC%C5% 9Fvet-istedi/a-66795619 

Nefret Söylemi Analizi

Nefret söylemi beyanının transkripsiyonu:“FETÖ’cü olduğunu ve bana iftira attığını düşünüyorum” 

Nefret söyleminin hedef grubu/grupları:Bu açıklamadaki nefret söylemi, Gülen cemaatine üye olduğu iddia edilen restoran sahibi Erkan Doğan’a yöneliktir.

Nefret söyleminin gerekçesi:Nefret söyleminin hiçbir gerekçesi olamaz. Nefret söylemi genellikle önyargıya, hoşgörüsüzlüğe ve bireyleri gerçek veya algılanan bağlılıklarına, özelliklerine veya inançlarına dayalı olarak küçük düşürme veya onlara zarar verme arzusundan kaynaklanır.

Nefret söylemi beyanının analizi: Fail ifadesinde ‘FETÖ’ nefret söylemini kullanırken Gülen hareketinden söz ediyor. “FETÖ”nün Türk hükümeti tarafından Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan Türk İslam alimi Fethullah Gülen’in takipçilerini damgalamak ve ötekileştirmek için kullandığı aşağılayıcı bir etiket olduğunu kabul etmek önemlidir. Bu terimin medya kuruluşunun web sitesinde kasıtlı olarak kullanılması, olumsuz stereotiplerin sürdürülmesine ve Gülen hareketiyle bağlantılı kişilerin damgalanmasına katkıda bulunmaktadır. Nefret söyleminin belirli grupları veya bireyleri özelliklerine, bağlılıklarına veya inançlarına göre hedef aldığını ve onlara karşı nefret küçük düşürmeye, ötekileştirmeye veya kışkırtmaya hizmet ettiğinin farkına varmak önemlidir. Açıklamada Gülen hareketiyle bağlantılı olduğu iddia edilen kişileri ifade etmek için “FETÖ” tabirinin kullanarak ayrımcı ve zararlı söylemlerin güçlenmesine katkıda bulunuyor. Bu tür bir dil, olumsuz algıları daha da pekiştiriyor, toplumsal bölünmeyi, nefret ateşini körüklüyor ve hedef grubun ötekileştirilmesine ve ayrımcılığa uğramasına yol açabiliyor.

Bağlamsal bilgi: Nefret söylemi, “FETÖ” terimini kullanarak kamuoyunda Gülen hareketi üyesi olduğu iddia edilen Erkan Doğan’ı hedef alan Ayhan Bora Kaplan’ın açıklamasının bir parçası. “FETÖ” tabiri bazı şüpheliler tarafından suçlarını meşrulaştırmak ve kirli eylemlerini aklamak için kullanılıyor. Davada fail, sabıka kaydı bulunan ve uluslararası suç ağına sahip bir çete lideri olmakla suçlanıyor. “FETÖ” terimi, Türk hükümetinin, Temmuz 2016’daki başarısız askeri darbeden sorumlu bir terörist grup olarak ilan ettiği Gülen hareketini tanımlamak için kullandığı aşağılayıcı bir terimdir. Hareketin ABD’de yaşayan lideri Fethullah Gülen, darbeyle herhangi bir ilgisi olduğunu reddedmektedir. Bununla beraber Avrupa Birliği ve ABD, Türkiye’nin grupla ilgili görüşlerini benimsemeyi reddetti. 

Açıklamanın etkisi:“FETÖ” teriminin kullanılması, Gülen hareketiyle bağlantılı kişilere yönelik daha fazla damgalama ve ayrımcılığa katkıda bulunabilir ve keyfi gözaltıların meşrulaştırılmasına neden olabilir. Olumsuz stereotipleri sürdürme ve bu spesifik grup için düşmanca bir ortam yaratma potansiyeline sahiptir.

Sonuç

Açıklamada, Gülen hareketiyle bağlantılı kişiler için aşağılayıcı “FETÖ” tabirinin kullanılması nedeniyle nefret söylemi yer alıyor. Nefret söylemi, özelliklerine, bağlılıklarına veya inançlarına göre belirli grupları veya bireyleri hedef alır ve onları küçük düşürmeye, ötekileştirmeye veya onlara karşı nefreti kışkırtmaya hizmet eder. Bu tür nefret söyleminin kullanılması, olumsuz stereotiplerin sürdürülmesine neden olmakta, bireylerin damgalanmasına katkıda bulunmakta ve ayrımcılık ve toplumsal bölünme ortamını beslemektedir. Nefret söyleminin zararlı etkisini tanımak ve bağlantıları veya geçmişleri ne olursa olsun tüm bireyler için eşitlik, adalet ve saygı ilkelerini destekleyen sorumlu gazeteciliği teşvik etmek çok önemlidir.