Aydın Ünal’ın İfadesi

Olay Bilgileri 

Olay Tarihi: 10 Temmuz 2023

Olayın Yeri:Türkiye

Fail(ler)in kimlik bilgileri Aydın Ünal, Gazeteci

Kaynak: https://twitter.com/KronosHaber/status/1678321090643279873?t=qvA6sa81dtu08G-6OrZQyg&s=08

Nefret Söylemi Analizi

Nefret söylemi beyanının transkripsiyonu:”Üyeler ve ailelerinden oluşan, sayıları azımsanmayacak bir kitle oluştu. İşlerini kaybettikleri ya da hapis yattıkları için tüm aileleriyle birlikte devlete muhalif olan bu kitle, bu haliyle potansiyel tehdit içeriyor. Onun için, 15 Temmuz’un 7. yıldönümünde, öfkemizi, kinimizi, yeniden diriltmemiz gerekiyor.”

Nefret söyleminin hedef kitlesi/grupları:Bu açıklamadaki nefret söylemi, Gülen hareketine mensup olduğu iddia edilen kişilere yöneliktir.

Nefret söyleminin gerekçesi:Nefret söyleminin hiçbir gerekçesi olamaz. Nefret söyleminin kökleri genellikle önyargı, hoşgörüsüzlük ve bireyleri gerçek veya algılanan aidiyetlerine, özelliklerine veya inançlarına göre küçük düşürme veya onlara zarar verme arzusundan kaynaklanır.

Nefret söylemi beyanının analizi: Fail, ifadesinin devamında ‘FETÖ’ tabirini kullandığı için Gülen hareketi mensuplarına veya hareketin üyesi olduğu iddia edilen kişilere atıfta bulunmaktadır. “FETÖ”nün Türk hükümeti tarafından Amerika Birleşik Devletleri’nde ikamet eden bir Türk İslam alimi olan Fethullah Gülen’in takipçilerini damgalamak ve marjinalleştirmek için kullanılan aşağılayıcı bir etiket olduğunu kabul etmek önemlidir. Bu terimin sosyal medyada kasıtlı olarak kullanılması, olumsuz klişeleri sürdürmekte ve Gülen hareketi ile ilişkilendirilen kişilerin damgalanmasına katkıda bulunmaktadır. Nefret söyleminin özellikleri, bağlantıları veya inançları temelinde belirli grupları veya bireyleri hedef aldığını ve onlara karşı nefreti küçük düşürmeye, marjinalleştirmeye veya kışkırtmaya hizmet ettiğini kabul etmek önemlidir. Açıklama, Gülen hareketiyle bağlantılı olduğu iddia edilen kişiler için “FETÖ” tabiri kullanılarak ayrımcı ve zararlı söylemin büyütülmesine katkıda bulunuyor. Bu tür bir dil, olumsuz algıları daha da pekiştirir, toplumsal bölünmeyi körükler, nefreti körükler ve hedef grubun ötekileştirilmesine ve ayrımcılığa uğramasına yol açabilir. Failin, doğrudan şiddete ve keyfi gözaltılara maruz bırakılan Gülen hareketine yönelik nefret ve kızgınlığın yeniden alevlendirilmesi gerektiğini ifadelerinde açıkça belirttiği vurgulanmalıdır. 

Bağlamsal bilgi: Aydın Ünal açıklamasında “FETÖ” nefret söylemini tabirini kullanmıştır. “FETÖ”, Türk hükümetinin Temmuz 2016’daki başarısız askeri darbeden sorumlu terörist bir grup olarak gördüğü inanç temelli Gülen hareketine atıfta bulunmak için kullandığı aşağılayıcı bir terimdir. Hareketin ABD’de yaşayan lideri Fethullah Gülen darbe ile herhangi bir ilgisi olduğunu reddedmektedir. Bununla beraber Avrupa Birliği ve ABD, Türkiye’nin grupla ilgili görüşlerini benimsemeyi reddetti. Gönderinin bağlamı, “FETÖ” teriminin Gülen hareketiyle ilişkili kişileri etiketlemek ve damgalamak için potansiyel olarak kötüye kullanıldığını gösteriyor.

Açıklamanın etkisi:“FETÖ” teriminin kullanılması, Gülen hareketiyle bağlantılı kişilere karşı daha fazla damgalama ve ayrımcılığa katkıda bulunabilir ve keyfi gözaltıları meşrulaştırma gerekçesi olabilir. Olumsuz klişeleri sürdürme ve bu belirli grup için düşmanca bir ortam yaratma potansiyeline sahiptir.

Sonuç

Açıklamada, Gülen hareketi ile bağlantılı kişiler için aşağılayıcı “FETÖ” ifadesinin kullanılması nedeniyle nefret söylemi bulunmaktadır. Nefret söylemi, özelliklerine, bağlantılarına veya inançlarına göre belirli grupları veya bireyleri hedef alır ve onlara karşı nefreti küçük düşürmeye, marjinalleştirmeye veya kışkırtmaya hizmet eder. Bu tür nefret söylemlerinin kullanılması, olumsuz klişeleri devam ettirir, bireylerin damgalanmasına katkıda bulunur ve bir ayrımcılık ve toplumsal bölünme ortamını besler. Nefret söyleminin zararlı etkisini kabul etmek ve eşitlik, adalet ve aidiyetleri veya geçmişleri ne olursa olsun tüm bireylere saygı ilkelerini destekleyen sorumlu gazeteciliği teşvik etmek çok önemlidir. Ayrıca asılsız iftiralarla hareketi uyuşturucu kaçakçılığı örgütü olarak karalamaktadır.