Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

OLAY BİLGİLERİ

–        Olay Tarihi : 19 Nisan 2019 (Haber yayınlanma tarihi)

–        Olay Yeri : Ankara/ TÜRKİYE

–        Fail : Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

–        Mağdur : KHK ile mesleğinden ihraç olan kadin ve erkek bir cift (rapor icerisinde bu koruyucu aileden  “X ” olarak bahsedilecektir)

–        Kaynak : https://www.ciddigazete.com/khklilara-bu-da-yasak

NEFRET SUÇU ANALİZİ

–        SOMUT VAKA

OHAL döneminde KHK ihraç edilen X çiftinin evlat edindikleri çocuk, KHK’li olmalari gerekcesiyle ellerinden alındı. Dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın 23 Ağustos tarihinde gönderdiği genelgeyle tüm birimlere ‘FETÖ/PDY yapılanması ile’ mücadeleye yönelik çalışmalarda her türlü tedbirin alınması talimatı verildi. Bu genelgenin dogrultusunda KHK’li olmalari gerekcesiyle X çiftinden cocuk alindi. 

 . 

  • VAKANIN TÜRK CEZA KANUNU (TCK) KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

TCK md. 122’ye göre ; dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle bir kişinin kamuya arz edilmiş belli bir hizmetten yararlanmasını engelleyen kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Somut olayda X ailesi kendilerinden istenilen bütün şartları yerine getirerek bir çocuğun koruyucu ailesi olmustur. Ancak KHK’li olmalari gerekcesiyle evlat edindikleri çocukları ellerinden alınmıştır. Evlat edinme haklarina engel olunmuştur. Bahse konu durum, mağdur ailenin KHK ile ihrac edilmis olması gerekçesi ile yasanmistir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının evlat edinilen çocuğu almasinin ardında yatan saik koruyucu ailenin siyasi düşüncesidir. Nitekim  X ailesi Gülen hareketine mensup veya harekete mensup olduğu iddia edilen kişilerin kamu görevinden ihraç edilmeleri için çıkarılmış bir KHK ile işine son verilmis insanlardir. 

Sonuç olarak olayda bir kamu kurumu yetkilileri tarafından işlenmiş nefret ve ayrımcılık suçu vardır.

  • VAKANIN ULUSLARARASI HUKUK KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın İnsan Hakları ve Demokratik Kurumlar Ofisi’ne göre nefret suçu, bir gruba yönelik önyargı saiki içeren cezai eylemlerdir. Nefret suçları iki unsurdan oluşur: cezai bir eylem ve önyargı saiki.

Olayda, koruyucu aile olan X ailesinin bu haklari, ciftin KHK’li olmasi gerekcesiyle alinmistir. İnsan Hakları ve Demokratik Kurumlar Ofisi’nin yaptığı nefret suçu tanımına göre olayda eşinin Gülen hareketine iltisaklı olması nefreti saikiyle işlenmiş bir ayrımcılık suçu vardır.

–        BAĞLAMSAL BİLGİLENDİRME

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) Nedir ?

20 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye genelinde OHAL (Olağanüstü Hal) ilan edildi. OHAL kapsamında hükümete OHAL KHK’sı çıkartma yetkisi verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), Gülen hareketini 15 Temmuz 2016’da başarısızlıkla sonuçlanan sözde darbeyi kışkırtmakla suçladı ve tüm bu olağan ve olağanüstü KHK’lar Gülen hareketine yönelik daha geniş kapsamlı bir nefret kampanyasının parçası oldu. 

Temmuz 2016’dan sonra hükümet tarafından Gülen hareketi ile ilişkilendirilen yüz binden fazla kişi işten atıldı. . Binlerce eğitim kurumu kapandı, yüzden fazla medya kuruluşu kapatıldı ve gazeteciler tutuklandı. Yüzden fazla insan işkence sonucu öldü. Yurtiçinde ve yurtdışında onlarca insan kaçırıldı.

 Madde 122- (Değişik: 2/3/2014-6529/15 md.)

(1) Dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle;

a) Bir kişiye kamuya arz edilmiş olan bir taşınır veya taşınmaz malın satılmasını, devrini veya kiraya verilmesini,

b) Bir kişinin kamuya arz edilmiş belli bir hizmetten yararlanmasını,

c) Bir kişinin işe alınmasını,

d) Bir kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını, engelleyen kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

https://hatecrime.osce.org/